Jernbanereformen - en fundamental misforståelse

Forsker Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) er helt klar i en artikkel publisert på Minervas nettside 31/5.-19. Politikere parterer Jernbanen i hjel.