Kampen mot støy forberedes ved valget

Støy er også miljø og kilde til forurensning!

Støy er også miljø og kilde til forurensning! Foto:

Av
DEL

LeserbrevMange i Oppegård er veldig skeptiske til beredskapsenteret og motocrossbanen, spesielt med tanke på støyproblematikken når fasilitetene tas i bruk. Det blir innbyggerne, skole og barnehagebarn som vil føle hvordan støybelastningen kommer til og oppleves. Trolig går vi nå inn i et valg hvor dette vil bli utslaggivende for resultatet.

Kommunestyrevedtak er som hogd i stein og for noen politikere ufravikelig. For å se hva fremtiden bringer er det ofte fornuftig å ta et tilbakeblikk. I 2009 vedtok Ski kommunestyre at det skulle legges en motocrossbane i Assurdalen. I 2013 kunne ØB fortelle at det store flertallet av politikerne i formannskapet i Ski mente Ski kommune skulle be om å få politiets beredskapsenter og ny politihøyskole lagt til Taraldrud.

Oppgård kommunestyre og berørte innbyggere protesterte i sin tid sterkt ved plasseringen av motocrossbanen i Assurdalen. Ingen glemmer den mobilisering som «Stopp støyen»-kampanjen skapte i 2017. Begge saker viste et utrolig engasjement. Til tross for protester er begge deler nå en realitet.

En kamp mot støy – ikke plassering! Selv om «slagene» om Taraldrud og Assurdalen må anses som tapt fysisk er det stadig mye å kjempe for. Det er denne kampen vi nå kan forberede ved kommunevalget. For oss alle vil det bli viktig å få redusert støyproblemene ved iverksettelse av tiltak. Dette må håndteres av våre lokalpolitikere.

Har Nordre Follo kommune og politikerne som skal inngå i det nye kommunestyret forstått dette ansvaret? Vil resultatet bli kommunesubsidierte el-crossykler, luftpistoler, luftgevær og laveksplosiver?
Det samlede støybildet vil bli betydelig, uforutsigbart og komplekst med aktiviteter 6 dager pr uke, fra tidlig om morgenen til sent på kveld. De støygrenser som kommunen påpeker de kommer til å følge opp er ikke tilfredsstillende for de som bor i nærområdet, til tross for at dette er dagens nasjonale krav. Støygrensene bygger på gjennomsnittsverdier – ikke maksimumsverdier.

Helseskadelige støynivåer! Verdens helseorganisasjon WHO har nylig senket grensene for hva som bør regnes som helsefarlig støy. Rapporten slår blant annet fast at personer som er eksponert for høye støynivåer over lenger tid, har større risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer samt stressrelaterte symptomer. WHOs nye anbefalte retningslinjer sammenlignet med anbefalinger i gjeldende norsk regelverk

WHOs nye retningslinjer Gjeldende norsk regelverk
Vegtrafikkstøy 53 db 55 db
Jernbanestøy 54 db 58 db
Flystøy 45 db 52 db
*) Kilde nrk.no «Ny rapport: Flere enn antatt lever med helsefarlig støy» 30 okt 2018

Støy fra vei og jernbane er allerede en stor utfordring for innbyggerne. Helikopterstøy vil uten tvil bli det. Hva så med skuddsalver og granateksplosjoner fra PNB? Så langt har alle partiene holdt en svært lav profil med hensyn til hvordan de pro-aktivt kommer til å jobbe med forebyggende tiltak for oss som bor i PNBs nærområde. For de som blir berørt er dette langt fra godt nok. Hva loves i partiprogrammene for valget? Hva gjøres med forebyggende arbeide og når grenseverdier overskrides? Noen partier blir nok svar skyldig.

Flere av de aktive fra «Stopp støyen» stiller nå på partilistene for valg. Vi som velgere kan sørge for at disse får personlige stemmer for å sikre de plass i kommunestyret. Det samme gjelder partier som har forstått sitt ansvar og adressert støyutfordringene i sine partiprogrammer.

Vi har fått erfare resultatene av den politikk som er blitt ført de siste årene. Konsekvensene av realisert politikk gjelder ikke kun Nordre Follos økonomi, det gjelder også svært mange beboeres livs- og bokvalitet. Sp har som første parti i Nordre Follo gått i bresjen ved å ta inn WHOs anbefalinger som del av sitt partiprogram.

Her kan Nordre Follo bli en foregangskommune ved å innføre de nye grenseverdiene for oppfølging, samt føre den nødvendige dialog med nasjonale myndigheter for å få WHOs anbefalinger implementert. Det må bli et felles kommunalt krav at støyreduserende tiltak skal håndteres i henhold til WHOs anbefalinger og grenseverdier for helseskadelige støynivåer.

Gi din personstemme ved kumulasjon (X) eller som slenger! Her i Nordre Follo nordøst vil innbyggerne måtte kjempe for iverksettelse av støyreduserende tiltak i mange år fremover. Grunnlaget for å få med seg aktivt medvirkende lokalpolitikere som står på innbyggernes side gjøres ved kommende valg.

Det er bra vi nå får inn partier med politikere med lokal kunnskap om nærområdet, samt kunnskap og forståelse for støyutfordringer. Vi har politikere innen flere partier med støykunnskap - som både kan prioriteres ved å stemme på de som parti, som slengere eller ved kumulering, bla Paal Sjøvall(Sp), Hilde Widerberg(Sp), Halvor Stormoen(H), Hans Martin Enger(MDG) og Helge Marstrander(H). De har alle erfaring vedrørende PNB og Halvor Stormoen fra en lang rekke prosjekter i andre kommuner. Det skal også nevnes at SV som eneste parti i Ski gikk imot PNB-etableringen.

Det er viktig at alle tar støyutfordringene på alvor. Støy blir trolig en av de aller største utfordringene vi får i årene som kommer. Støy er også miljø og forurensning! Det burde langt høyere opp på alle partiers agenda og i politikeres bevisshet.

Svein Wøhni, engasjert innbygger, Oppegård

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags