Kan Nordre Follo bli best i landet på grønt næringsliv?

Hans Martin Enger og Viken MDGs førstekandidat, Kristoffer Robin Haug, på bedriftsbesøk hos Cisco, verdensledende på videokonferanse. MDG vil styrke næringsliv som minker klimagassutslipp og forbruk.

Hans Martin Enger og Viken MDGs førstekandidat, Kristoffer Robin Haug, på bedriftsbesøk hos Cisco, verdensledende på videokonferanse. MDG vil styrke næringsliv som minker klimagassutslipp og forbruk. Foto:

Av
DEL

LeserbrevMiljøpartiet De Grønne vil gjøre Nordre Follo til landets ledende kommune på grønn næringsutvikling. Det krever en smartere og mer aktiv næringslivspolitikk enn hva Oppegård har i dag.

Beliggenheten mellom hovedstaden og Universitetet i Ås, landets fremste forskningsmiljø på klima, miljø og grønn innovasjon er kommunens store fortrinn, og utgangspunktet for målsetningen om å bli ledende på grønt næringsliv. De Grønne vil derfor invitere til et partnerskap mellom kommune, forskningsmiljø og næringslivet. Sammen kan de utgjøre et knutepunkt for gode tjenester for gründere og småbedrifter, kontorfellesskap, et grønt næringsfond og, viktigst av alt, bygge opp et fagmiljø som alle parter kan dra nytte av.

Det finnes eksempler på slike knutepunkt som har stor betydning for lokalsamfunnet de tilhører. Teknologimiljøet på Kongsberg er et eksempel, «Kunnskapsbyen» på Lillestrøm er et annet. Begge er eksempler på at slår man kreftene sammen og jobber aktivt med næringslivet er det en vinn-vinn-situasjon for alle.

Et slikt knutepunkt i Nordre Follo kan legge grunnlaget for en oppblomstring av det næringslivet som skal løse samfunnets store utfordringer og behov i tida framover. Både det grønne skiftet og robotisering preger arbeidsmarkedet, og det vil komme mange nye arbeidsplassene i årene som kommer. Nordre Follo har et glimrende utgangspunkt for at mange av de skal komme nettopp her. Man må også kunne forvente at nye ideer og gode løsninger kommer på bordet hvis kommunens byråkrater, NMBUs forskere og smarte gründere møtes.

Næringslivet er lokalsamfunnets beste venn

Økt næringsetablering vil gjøre våre gode lokalsamfunn bedre, med kort vei til jobben for flere og mer liv gatene. Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for å fylle næringslokaler i små og store tettsteder i Nordre Follo, ikke minst med de bedriftene som skaper morgendagens løsninger.

For å lykkes må bedriftene bli sett på som verdifulle og avgjørende samarbeidspartnere i arbeidet med å skape et godt lokalsamfunn. Det krever høy kompetanse og god kapasitet i kommuneadministrasjon, gode samarbeidsarenaer og fortrinn som gjør at eksisterende bedrifter, oppstartsbedrifter og gründere vil velge Nordre Follo framfor andre alternativer. De Grønne vil dessuten avdekke useriøse aktører og svart arbeid, slik at bedrifter i kommunen konkurrerer på like vilkår.

Næringslivet selv stiller dessuten tydelige klimakrav til kommunen, anført av NHO (Nina Solli, Moss avis 1. aug. 2019). NHO ønsker blant annet at det stilles tydelige klimakrav i offentlige anskaffelser, slik at de mest miljøvennlige bedriftene har et fortrinn. De ønsker kraftig kollektivsatsing, flere hurtigladere, miljøvennlig utbygging nært kollektivknutepunkt, og at kommunene går foran som gode forbilder på sirkulærøkonomi. Alt dette er politiske satsningsområder for Miljøpartiet De Grønne i Nordre Follo.

Den norske økonomien er på vei inn i en snuoperasjon vi ikke har sett maken til siden de første oljefunnene i Nordsjøen. Det er helt nødvendig at økologien igjen får legge premissene for økonomien. Alt annet er korttenkt. Samfunnet kan ikke på sikt basere velstanden på rovdrift på naturressurser i inn- og utland, eller forbrenning av fossilt brensel. Markedet er i ferd med å ta dette innover seg, ett eksempel er hvordan prisen på fornybar energi stuper.

Mye av det som har vært lønnsomt til nå, vil slett ikke være det i framtiden. Næringslivet selv er i full gang med tilpasningen til den nye situasjonen. Enkelte bransjer går usikre tider i møte, mens andre står overfor omfattende endringer. Ikke minst vil mange nye oppstå for å skape det virkelige grønne skiftet som samfunnet er avhengige av.

Vårt Kodak Moment er nå

En gang var Oppegård fylt av arbeidsplasser hos store aktører som Kodak, Volvo og IBM. Men det er nye tider og den som ikke tar det innover seg vil henge etter. Miljøpartiet De Grønne vil gjøre Nordre Follo til kommunen som bygger sin velstand på et grønt, bærekraftig og moderne næringsliv. Vårt Kodak Moment er nå, la oss gripe det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags