Klimakrisen og fremtidens kompetansebehov

Fylkestingsrepresentant for Akershus MDG mener at flertallet går baklengs inn i fremtiden, og at det trengs et politisk skifte for å sikre et bærekraftig og klimasmart fylke.

Fylkestingsrepresentant for Akershus MDG mener at flertallet går baklengs inn i fremtiden, og at det trengs et politisk skifte for å sikre et bærekraftig og klimasmart fylke. Foto:

Av
DEL

LeserbrevI vår hadde fellesnemda for den nye store fylkeskommunen Viken til behandling en sak om fremtidens kompetansebehov. Likevel hadde noe av det mest sentrale glippet fullstendig, nemlig de enorme kompetanseutfordringene knyttet til klimakrise og det å skape et bærekraftig samfunn. Og det samme skulle vise seg å glippe i Akershus fylkesting.

Det britiske parlamentet, og mange andre, erklærte klimakrise – blant annet etter at borgerrettsbevegelsen Extinction Rebellion hadde omfattende aksjoner i en rekke byer i verden, inkludert i Oslo. Miljøpartiet De Grønne har fremmet tilsvarende forslag på Stortinget og i en rekke kommuner og fylker. I en del kommuner og fylker har vi fått gjennomslag, men dessverre ikke på Stortinget. Det har i tillegg vært skolestreiker, og en ny aksjonsdag planlegges 30. august. De skolestreikende snakker om at skolen kan føles meningsløs når de voksne ikke følger opp anerkjent kunnskap rundt klimautfordringene, og når skolen ikke forbereder oss på det samfunnet vi vil møte.

På tross av streiker og FN-rapporter lagde regjeringen en utredning om fremtidens kompetansebehov hvor klima og bærekraft er tilnærmet fraværende. Fortsatt skal vi gå med lukkete øyne inn i fremtiden. I saken om Vikens kompetansebehov var ikke utfordringene med at rundt halvparten av verdens klimautslipp skal kuttes innen 2030 nevnt. Det ble heller ikke tatt med at selv om vi lykkes med det må vi regne med et Norge preget av mer ekstremvær, både tørke og flom, utfordringer med landbruket og matleveranser. Og at vi i dag har et samfunn hvor folk ikke har vedovner og at de har glemt hvordan man dyrker poteter, eller uansett ikke har mulighet til det de bor. Eller at mange forskere er bekymret for om vi virkelig vil klare å holde temperaturhevingen under to grader, siden konkret vedtatt politikk ikke på langt nær er tilstrekkelig.

Det trengs åpenbart omfattende kompetanse for å lykkes. Det trengs også mer kompetanse for å skape et mer robust samfunn, som ivaretar velferd og trygghet i møte med sviktende verdenshandel og matleveranser og et sterkt endret klima.

Fylkeskommunen har vedtatt å følge FNs bærekraftmål og klimamål etter påtrykk fra oss i MDG. Det er bra. Ingen kan likevel være sikre på hva et bærekraftig og klimasmart samfunn innebærer. Som et minimum må det derfor løftes opp som en utfordring som bør belyses i en sak om fremtidens kompetanse. Overordnete klima- og bærekraftmål blir aldri tilstrekkelige i seg selv om de ikke innarbeides i relevante planer og følges opp med tiltak.

Fylkeskommunen Viken blir landets største eier av videregående skoler og andre fagskoler, og har ansvar for å legge til rette for at vi har den kompetansen vi trenger til arbeidslivet i årene og tiårene fremover. Selvfølgelig skal våre elever bli best mulig i matte og lesing, og vi må ta høyde for økt digitalisering og mange andre utfordringer, og behov for helsepersonell og mye annet. Om vi likevel ikke også tar utfordringen knyttet til hva som er et bærekraftig samfunn på alvor, og generelt gjør oss rustet til det som følger med dette, så sparker vi bena under våre andre bestrebelser.

Dermed ble vi glade for at vi fikk fellesnemda med på vårt tilleggsforslag: «I arbeidet med regional planstrategi i Viken må det belyses hvordan vi kan utvikle og ivareta behovet for kompetanse om hvordan vi skaper et mer klimasmart og bærekraftig samfunn, og hvordan vi kan bli bedre rustet til et samfunn med endret klima og nye utfordringer.»

Så var det desto mer skuffende å se at kort tid etterpå, da Akershus fylkesting skulle behandle en sak om en regional plan for kompetanse, så ønsket flertallet med H, V, Frp, Krf og Sp ikke å vedta et tilleggsforslag for oss om at «En regional plan for kompetanse skal også belyse hvordan vi kan utvikle og ivareta behovet for kompetanse om hvordan vi skaper et mer klimasmart og bærekraftig samfunn, og hvordan vi kan bli bedre rustet til et samfunn med endret klima og nye utfordringer».

Vi får dermed håpe vi klarer å få til et politisk skifte i den kommende fylkestingsperioden som gjør at de politiske lederne faktisk tør å lede, og dermed også å bedre sikre velferd og trygghet også for neste generasjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags