Nordberg rir igjen

Av

Tore Nordbergs iver etter å forsvare Oppegård Kommune og dets ledende Høyre-politikere i ett og alt, overskygger tydeligvis evnen til å sette seg inn i motpartens anliggender og argumenter.