Svar på leserinnlegg av Hans Eldegard

Ruter gjennomførte 21. juni i år det største løftet i kollektivtrafikken i Follo siden høsten 2007. Dette innebærer blant annet 900 flere avganger per uke! En av forbindelsene som har blitt vesentlig styrket er nettopp den viktige tverrgående busslinjen 510 fra Drøbak via Ås og Ski til Langhus.

Dette har vært en bevisst og viktig satsing for Ruter fordi flere og flere av innbyggerne i området som linje 510 betjener, nå benytter seg av denne populære linjen.

For Ruter er det gledelig å registrere at tilbudsforbedringene vi gjennomfører er attraktiv og bidrar til at enda flere velger å reise kollektivt.

Eldegard skriver at han er en av få som fremdeles bruker buss fremfor privatbil i dette området. Dette rimer imidlertid dårlig med Ruters tall for antall kollektivreiser på denne strekningen.

Fra 2008 til 2014 har antall kunder på busslinjen mellom Drøbak, Ås og Ski økt med hele 48 %, fra 645.000 til 955.000. Bare fra 2012 til 2014 var økningen 15 %. Som et resultat av denne passasjerveksten har buss tilbudet blitt styrket ytterligere. Det kjøres derfor i dag avganger hvert kvarter på dagtid mandag - lørdag, hvert 7,5 minutt i rushtid på skoledager og hver halvtime på kveldstid og søndager.

Fylkesvei 152 gjennom Ås er en betydelig trafikkert vei, og avstikkeren til Ås stasjon har kunnet ta alt fra 4 til 12 minutter fordi bussen må følge den vanlige trafikken også når det gjelder vikeplikt ved av- og påkjøring til hovedveien. Reisende fra Drøbak/UMB som skal med tog mot Oslo sparer nå mange minutter ved at bussen kjører rett frem på Fv152 fremfor å kjøre til og fra Ås stasjon.

Forskjellen når det gjelder gangavstand er noen få meter, og det er anledning til å gå av bussen på riktig side av stasjonen.

I motsatt retning er det riktig at det er blitt noen meter lenger å gå, men her er det viktig å minne om at Statens vegvesen og Ås kommune er i gang med å etablere nye bussholdeplasser langs Fv152 som vil gjøre gangavstanden betraktelig kortere enn i dag.

Linje 510 betjener både reisende som bytter mellom buss og tog ved Ås stasjon, og flertallet som bruker bussen mellom Drøbak og Ski. Sistnevnte gruppe har fått en kortere og mer komfortabel reise etter at traséen ble endret. Bussens endepunkt i Drøbak er nå endret fra Dyrløkke til Seiersten.

Dette innebærer at reisende fra Drøbak sentrum til Ås og Ski kan gå av Oslo-bussen på f.eks. Ullerud og stå under tak på samme holdeplass til bussen mot Ski kommer - istedenfor å bytte buss på Dyrløkke. Det samme gjelder motsatt vei. For kundene på Skorkeberg vil man kunne se av rutetabellen at Oslo-bussen har fått bedre tid til Dyrløkke enn før, i tillegg er det ved hjelp av ny teknologi i sanntidssystemet lagt inn automatisk beskjed til bussen mot Ski dersom bussen fra Drøbak er forsinket. Det samme gjelder motsatt vei.

For øvrig er alle bussene mellom Drøbak til Oslo, som ikke er i laventreutførelse, utstyrt med en lett betjent heis for rullestoler.

Forbindelsen fra Heer mot Ski er også forbedret ved etableringen av linje 510X mellom Måna, Heer og Ski, i første omgang kjører den bare på skoledager. Ventetiden på stille tid, når linje 510X ikke går og linje 510 kun kjører hver halvtime, er dessuten med den nye rutemodellen redusert fra en halvtime til et kvarter på Dyrløkke.

Ruter er stolt over miljøsatsingen i Follo, både de nye biodiesel bussene i Drøbak og på Nesodden og de 36 nye biogassbussene i Ski som blant annet betjener linje 510. Aldri har Ruters linjer i Follo vært grønnere enn de er i dag! Styrkingen av rekordmange nye avganger, mer effektiv traséføring og mer korrekte rutetider gjør at vi er godt forberedt til å frakte enda flere Follo-innbyggere kollektivt i fremtiden.