Busspassasjerer i Ås sentrum opplever i disse dager å bli forvist til holdeplasser i god avstand fra bussterminalen ved jernbanestasjonen. Skal de ta buss i retning Ski tvinges de nå til å gå 250 meter, skal de mot Drøbak stopper bussen i grøftekanten 350 meter fra stasjonen.

Et fungerende og godt innarbeidet busstilbud fra og til Ås sentrum er rasert med noen få tastetrykk av Ruters trafikkplanleggere. Østlandets Blad 11. juni 2015 opplyser at «Ruter ønsker å finmaske rutenettet sitt og befeste Ski som kollektivknutepunkt nummer én i Follo.

– Skal vi ha et attraktivt tilbud i fremtiden, må vi styrke tilbudet. Kundene skal mates inn mot kollektivknutepunktene i regionen. Nå styrkes tverrgående linjer, sier trafikkplanlegger Olav Raanaas Moen i Ruter».

Dette høres unektelig ut som forberedelser til sammenslåing av kommunene i Follo med Ski som hovedstad, og hvor Ås i likhet med busspassasjerene blir henvist til grøftekanten.

Som en av et fåtall som fremdeles benytter buss framfor privatbil, er jeg ikke interessert i å bli «matet» inn mot kollektivknutepunkter eller i Raanaas Moens lite kundevennlige datamodeller. Jeg vil ha kollektivtransport lett tilgjengelig, med kort avstand mellom korresponderende busser og tog. Overgang og bussbytte må skje i henhold til rutetabellen. Jeg ønsker å komme dit jeg skal så enkelt, raskt og komfortabelt som mulig

Av de som berøres av Ruters ruteomlegging er alle som tidligere har benyttet buss mellom Universitetet i Ås og Ås stasjon. Gangavstand er ca. 1,2 kilometer. Velger de nå å ta bussen og gå av ved Åsgård, er det ca. 550 meter til stasjonen. Medregnet litt ventetid på buss, kan de i dag like gjerne spasere hele strekningen fra NMBU til Ås sentrum.

At bussene mellom Ski og Drøbak nå har sluttet å kjøre innom bussterminalen på Ås, bidrar til at reisende velger privatbil dersom de har mulighet. Stadig oftere ser jeg passasjerer ringe etter skyss og bli hentet av familie og bekjente på holdeplassene før bussavgang.

Hyppigst skjer dette ved bussbytte – hvor korresponderende buss er forsinket eller allerede har gått. Forbannede passasjerer er da henvist til ørkesløs og ofte langvarig venting i veikanten. Imens kan de nyte trafikkstøyen og misunne utallige passerende bilister som slipper unna vilkårligheten til ruteplanleggere og busselskaper.

Manglende korrespondanse og dårlig ressursbruk fra Ruter har i flere år vært mulig å studere ved Dyrløkke i Frogn.

Når 541-bussen fra Oslo og Heer kom, startet 906-bussen og forlot holdeplassen uten å vente på eventuelle reisende videre mot Ås og Ski. Tilsvarende motsatt vei - buss mot Heer og Oslo forsvant i det øyeblikk bussen fra Ski og Ås ankom.

Nå kan reisende mellom Ski-Ås og Skorkeberg i Frogn oppleve det samme.

Ifølge den nye rutetabellen skal 510-bussen fra Ski og Ås ankomme Dyrløkke samtidig som 500-bussen fra Oslo har avgang mot Skorkeberg og Drøbak. 906-bussen fra Ås til Dyrløkke kunne tidligere bruke 21 minutter, mot nå femten. Tilsvarende motsatt vei – 541-bussen fra Skorkeberg til Dyrløkke kunne bruke elleve minutter, nå syv. Med bare minimale forsinkelser er dette for knapp tid. Passasjerene mister bussen videre, og må i helger og kvelder sitte en halvtime til pynt i busskuret og vente på neste buss. Det bør gi dem rett til transport betalt av Ruters reisegaranti. Jeg ser fram til en ny taxi-holdeplass ved Dyrløkke.

For passasjerene spiller det også en rolle at bussene føles behagelige å reise med. At det er investert stort i nyinnkjøpte busser som rister merkbart selv på vei med nylagt asfalt, er overraskende. Likeledes at mange passasjerer og Oslo-pendlere synes setekomforten er dårlig og gjør det vanskelig å slappe av.

Arbeidsmiljøet i 500-bussene mellom Drøbak og Oslo er dessuten preget av motorstøy som fører til at mange sjåfører blir veldig slitne på den timelange kjøreturen. Disse bussene er heller ikke tilrettelagt for funksjonshemmede eller foreldre med barnevogn.

Dette svarer informasjonssjefen i Ruter