Kommunestyret vil ha bedre løsninger for Kirkeveien 3

Av
DEL

LeserbrevIngrid Faarlund, medlem av Ski Eldreråd, reagerer på kommunestyrets behandling av reguleringsplanen for den nye videregående skolen. Hun skriver i et leserbrev i Østlandets blad den 28. oktober at «kommunestyret har godtatt at leskuret og parkeringsplassen ved Servissenteret i Kirkeveien 3 raseres, så nær som 3 handicap-parkeringer». Dette er heldigvis positivt feil.

Kirkeveien 3 er en sentral, viktig og verdifull del av Ski sentrum, og jeg føler meg trygg på at et samlet kommunestyre vil bevare og bygge videre på alt det flotte som skjer i dette bygget. Derfor har særlig hensynet til tilkomsten til Kirkeveien 3 vært viktig for politikerne i hele prosessen med den videregående skolen.

Planene for den nye skolen er omfattende, og omfatter både en komplisert skole med kommunale funksjoner, et boligområde og adkomstløsninger til en stor del av sentrum. I denne saken har det vært både tidspress og mange hensyn som må veies opp mot hverandre.

Den reguleringsplanen vi fikk til behandling nå bar preg av mange kompromisser, og det er ikke til å legge skjul på at mange i kommunestyret synes at kommunen i siste runde måtte gi mer enn vi fikk tilbake. Men tidsplanen er stram, og derfor godtok vi mange av kompromissene.

Bortsett fra ett. Og det er nettopp adkomsten til Kirkeveien 3. Løsningen her er ikke god nok, og den må forbedres. Kommunestyret vedtok at det skal jobbes frem en ny Løsning for vare- og persontransport til Kirkeveien 3, rådhuset og ny videregående skole og plass til minst 6 HC-plasser til Kirkeveien 3, og at disse planene skal behandles av kommunestyret før det gis rammetillatelse.

På kommunes nettsider finner du full innsikt, både i alle sakspapirene og hvilke vedtak som er fattet i saken. Her vil også sakspapirene til den nye planen for Kirkeveien 3 bli publisert i god tid før vedtaket skal fattes, slik at alle interessenter kan sette seg inn i saken og delta i debatten.

I Ski har vi hatt en ordning med «åpne halvtimer» i utvalgene, der du kan legge frem en sak du er opptatt av for utvalgets medlemmer. Dette håper jeg blir videreført i Nordre Follo kommune.

Jeg opplever uansett at de fleste politikerne gjerne møter engasjerte innbyggere for en prat om sakene de er opptatt av, så ta gjerne kontakt direkte med politikerne.

Morten Ellingsen, Leder, plan og byggesaksutvalget i Ski kommune

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags