Over hele verden prøver mennesker å finne særegne symboler som samler og identifiserer dem. Det handler om flagg og våpen. De fleste ligner mye på hverandre. Bare få er unike. De tre sammenknyttede hestehodene til Ski kommune er ett av dem. Umiddelbart gjenkjennelig og fullstendig enestående. Dette er et symbol man husker.
 

I sin søken etter en felles identitet, står nye Nordre Follo kommune i fare for å miste noe helt særegent. Da Oppegård og Ski sammen utlyste en konkurranse om et nytt kommunevåpen, innså de dessverre ikke at de var i ferd med å bytte bort noe fullstendig unikt

Nordre Follos identitet

Motivet med de tre hestehodene ble opprinnelig laget til Skis ordførerkjede i 1975, mens den nåværende versjonen ble utformet i 1986. Men selv om motivet har utgangspunkt i navnet Ski som kommer av ordet skeið, bane for hesteløp, er dette et motiv som på mange måter speiler hele Nordre Follo. Hest har vært viktig for hele området i uminnelige tider. Det speiler både jordbruk og skogbruk, så vel som samspillet mellom dyr og mennesker. De tre hestehodene kan også sees som et symbol på Oppegård, Ski og Kråkstad, som jo var tre kommuner frem til 1964. De av oss med slekt langt tilbake her, har gjerne også aner fra alle delene av Nordre Follo. Alt hører sammen.

Oppegård har også et vakkert kommunevåpen, med sine 17 gulltriangler som symbol på de opprinnelige middelaldergårdene i kommunen. Samtidig som dette er uløselig knyttet opp til Oppegårds historie, er utformingen ikke på samme måte unikt som våpenet til Ski.

 

Ser man på de to fine forslagene som til nå leder konkurransen om kommunevåpen, havreakset og salamanderen, ser vi at disse heller ikke er enestående. Åpenbart de to beste forslagene fra denne konkurransen, er og blir dette en salamander og et kornaks, til forveksling lik symboler man finner mange andre steder.

Det er samtidig utformingen, ikke fargene, som gjør de tre hestehodene unike. Når Oppegård og Ski går sammen til én, kan det derfor være en idé å bytte ut fargene for å vise at Nordre Follo også representerer noe nytt. Og nettopp her kommer fargene fra Oppegårds fine kommunevåpen inn. Svart som jorden som er selve livsgrunnlaget til Nordre Follo. Gylden som kornåkrene som preger landskapet, og som årringene i trærne i de store skogene.

Det er bare å håpe at kommunestyrene i Oppegård og Ski vender om og tar vare på det fantastiske symbolet de allerede har, så enestående både nasjonalt og internasjonalt.