Kjønn angår både kvinner og menn

Av

Av alle makter er vanens makt den mektigste, sa Inge Lønning.