Lokaldemokrati under press

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LederI et godt fungerende demokrati må noen sentrale brikker være på plass. «Ytringsfrihet bør finne sted», som det heter i §100 i grunnloven. Man trenger et fungerende rettssystem som står på egne ben, og demokratisk valgte politikere som vedtar retningen for samfunnet. Så er det administrasjonen i den enkelte kommune, fylke eller statsapparat, som setter det politikerne bestemmer ut i live.

I «verdens lykkeligste land» som Norge nylig er kåret til av World Happiness Report, forventer vi at demokratiet fungerer godt. Vi har få grunner til å tro noe annet. Men det går an å stille spørsmål i Ski. Og det gir grunn til bekymring.

Distriktsrevisjonens rapport om den utdratte prosessen rundt isflaten i Idrettsparken, tegner et bilde av politikere og administrasjon som ikke alltid er på samme vei, eller beveger seg i samme retning. Flere ganger i rapporten trekkes det frem at «i mengden av aktører, og krysspresset av krav, reagerte kommuneadministrasjonen med å bevege seg langsomt. Gjennomføringsevnen ble nedsatt».

Det er bekymringsfullt når det tegnes et bilde av en kommuneadministrasjon som kan lammes av henvendelser og press utenfra. Det må være tydelig at det er de folkevalgte som bestemmer politikken og retningen for prioriteringene som gjøres, og at administrasjonen skal være den som utøver. Vi ønsker ikke et samfunn der ulike pressgrupper skal ha mulighet til å påvirke demokratiske flertallsvedtak som er lovlig fattet i politiske organer.

Rapporten avdekker også en mistillit mellom politikere og administrasjon, som snarest må bedres. Isflatens historie er spesiell, og ikke allment representativ for saksbehandlingen i Ski kommune. Men når flere politikere opplever at administrasjonen har «en negativ holdning til politiske forslag», så må denne frustrasjonen tas på alvor.

For det er i et godt fungerende samspill mellom politikk og administrasjon at kommunen drives fremover, og demokratiet sikres.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags