Ansatte må kutte i flyreisingen

Ansvarlig redaktør i Østlandets Blad, Martin Gray, mener NMBU-ansatte må kutte i antall flyreiser.

Ansvarlig redaktør i Østlandets Blad, Martin Gray, mener NMBU-ansatte må kutte i antall flyreiser. Foto:

Av

Det kan virke som et paradoks at Norges fremste miljøuniversitet står for en så omfattende reisevirksomhet med et transportmiddel som forurenser så mye per passasjer som fly gjør, skriver ansvarlig redaktør Martin Gray i Østlandets Blad.

DEL

LederAnsatte ved NMBU logget 2500 flyreiser i fjor. I sum reiste de en strekning over 15 ganger tur – retur månen. Det var blant annet åtte reiser til Australia, 160 til ulike afrikanske land, over 100 reiser til USA og mer enn 800 flyreiser innad i Norge.

Det kan virke som et paradoks at Norges fremste miljøuniversitet står for en så omfattende reisevirksomhet med et transportmiddel som forurenser så mye per passasjer som fly gjør. Det bør i hvert fall sette i gang en omfattende diskusjon på campus. For bærekraftig og klimavennlig fremstår det ikke for miljøuniversitetet.

Det er en utfordring for akademia at utstrakt reising er en så stor del av internasjonal forskning. Å være synlig og til stede i internasjonale forskerfora, eller inngå forskningsallianser på tvers av forskermiljøer og landegrenser, er ofte avgjørende for om et prosjekt får støtte eller ikke. Her må Forskningsrådet vurdere å endre sine tildelingskriterier.

ØBs kartlegging av reisevirksomheten ved NMBU vil forhåpentlig bidra til en grundig debatt, der behovene for tilstedeværelse ved alle møtene og samlingene, må vurderes etter andre kriterier. Tilsvarende undersøkelser ved andre universiteter viser at NMBU ikke er i en særstilling: Ved Universitetet i Oslo, som har nesten fire ganger så mange ansatte som ved NMBU, reise man seks ganger så langt i 2018.

Men nå kommer motstemmene. Ansatte ved universitetene gjør opprør, og krever at reisingen halveres innen 2025. Det kravet støtter vi. Mens utøvende forskning krever tilstedeværelse, bør man kunne redusere antall reiser til møter, ved å ta i bruk tilgjengelig teknologi. Først og fremst fordi det er viktig å redusere klimautslippene der man kan, men også fordi en utstrakt – og mulig overdreven – reisevirksomhet er med å på å svekke troverdigheten til fagmiljøer som skal være spydspissene i den kunnskapsbaserte klimakampen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags