Texas, Svartskog

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Et knapt flertall vil utrede å overkjøre reguleringsplanen på Svartskog.

DEL

LeserbrevI 2012 vedtok et knapt flertall i Oppegård en ny reguleringsplan for Bålerud-området som tillater en dobling av i dag 99 boliger. Planen ble verken anbefalt av Fylkesmannen eller Klima- og miljødepartementet. Men det avgjørende ordet fikk Kommunal- og moderniseringsdepartementet i juni 2015 som fungerte som siste klageinstans, og planen ble omsider vedtatt etter en svært lang og kostbar prosess.

I forrige måned mottok berørte naboer på Svartskog dokumenter fra lokalt baserte utbyggere som vil gå videre med detaljplanlegging av to områder som ikke er regulert til boligformål i den vedtatte planen, men derimot til naturområder som skal beskyttes og brukes av turgåere, såkalte LNF-områder. Et av disse områdene var sågar tatt ut av Sanner selv fra det reguleringsforslaget han behandlet.

Oppegårds rådmann var klinkende klar da planinitiativ for disse områdene kom opp på møte i utvalg for miljø og plan (UMP) forrige juni:

«Planinitiativet er i strid med overordnede planer og føringer for området og regionale føringer for areal og transport. Forslag om omregulering av LNF-formål til bolig, vei- og parkeringsformål kan innebærer store konflikter med verneinteresser på Bålerud.(…) Det kan skapes en uheldig presedens for andre lignede saker på Bålerud og andre steder i kommunen om det blir vedtatt at dette planinitiativet kan behandles videre som et reguleringsplanforslag.»

Utrolig nok stemte posisjonspartiene H, Uavhengig og KrF mot Rådmannens anbefaling. Svartskog er tydeligvis «helt Texas», og fritt fram for alle med innflytelse i den politiske posisjonen. Selvsagt gikk ikke UMPs vedtak under radaren, og det ble fremmet krav om lovlighetskontroll, som er under behandling hos Fylkesmannen. Dette skjer samtidig som berørte naboer skriver høringsuttalelser så blekket spruter. I tillegg kan man spørre seg: Hva mener Jan Tore Sanner om at hans vedtak blir gjort ugyldig av hans eget parti?

Naturen selv kommer jo aldri til ordet med noe høringssvar. Det minste vi kan gjøre er å følge grensene vi selv har satt for å beskytte det som er igjen av den. Vi i Oppegård MDG gleder oss til endret politisk sammensetning i Nordre Follo som ikke er så bundet til gamle politiske vennskap.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags