Vi ønsker oss et anstendig Høyre som holder seg til den vedtatte reguleringsplanen

Om svartskog: At en varaordfører går ut i media å ønsker munnkurv på politiske motstandere i mindretall, viser hvor viktig det er at denne saken kommer frem i lyset, skriver Maja S.K. Ratkje.

Om svartskog: At en varaordfører går ut i media å ønsker munnkurv på politiske motstandere i mindretall, viser hvor viktig det er at denne saken kommer frem i lyset, skriver Maja S.K. Ratkje.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDet er ikke første gang varaordfører Kjell G. Pettersen og Oppegård Høyre ønsker å få meg erklært inhabil i uttalelser som gjelder Svartskog – ene og alene fordi jeg bor der. I fjor fikk jeg stille ‘Spørsmål til Ordfører’ i kommunestyret, men det ble først oversendt juridisk kontroll, fånyttes. På samme møte satt for øvrig aktuell utbygger som politiker i posisjon, som Pettersen.

Spørsmålet mitt da inneholdt to ting, det ene fikk jeg svar på: Det ble slått fast at overskridelser for nytt vann og avløp (VA) på Svartskog skal dekkes av et selvkostfond. Den andre delen av spørsmålet ble ikke besvart.

Jeg spurte om kommunen hadde tenkt å holde seg til gjeldende reguleringsplan for Bålerud-området på Svartskog, fordi det da nettopp hadde blitt vedtatt i Utvalg for Miljø og Plan at man skulle gå videre med detaljplanlegging av to områder som ikke er regulert til boligformål, såkalte LNF-områder.

«Nå brukes prisen på VA som eneste argument for å endre på reguleringsplanen. Det som skjer nå er at utbyggere ønsker å kompensere for eventuelt manglende utbygging ved å bygge ut andre steder enn det som planen legger opp til. Det er imidlertid ikke noe som hindrer Oslo i å ombestemme seg og bygge likevel», la jeg frem da.

Og her har tiden stått stille for Pettersen. I mangel av andre argumenter, bruker han fremdeles partiets tvang av Bålerud som eget avgiftsområde som eneste argument for å bygge ut helt i strid med den vedtatte planen.

Planens formål er å sette rammer på hvor og hvordan man kan bygge boliger med minst mulig belastning på natur- og kulturmiljø.

Å først vedta eget avgiftsområde med rekordhøye utgifter for hver enkelt husstand for deretter å bruke pris som brekkstang for å muliggjøre bygging i LNF-områder, er maktpolitikk som kun maktens venner er tjent med. Dessuten holder ikke argumentasjonen om at det blir så mye billigere med mange flere boliger: En økning på 30 boliger vil kun gi 7 % billigere VA.

Da er både nedbetaling til offentlig anlegg, nedbetaling av privat del og årlig forbruksgebyr tatt med. Disse tallene er Pettersen kjent med. Og hva med andre som eier tomter som er regulert til boligformål, men som ikke vil bygge nå, skal de også kompenseres for med bygging i LNF-områder?

Mener også kommunen at de som kobler seg på VA først skal betale mer enn de som venter så lenge som mulig? At en varaordfører i et parti som har sittet ved makten i et halvt århundre går ut i media å ønsker munnkurv på politiske motstandere i mindretall, viser bare hvor viktig det er at denne saken kommer frem i lyset.

For folk flest, lokaldemokratiet og naturen sin del. Vi ønsker oss et anstendig Høyre som går for lik behandling av VA-utgifter i hele kommunen, og som holder seg til den vedtatte reguleringsplanen for Bålerud, Svartskog.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags