Med store vyer for Nordre Follo

Et utvalg listekandidater for De Grønne. Maja S. K. Ratkje, Toril Arna Magnerud, Jens Nordahl, Kristian Kallevik, Aksel Georg Roksti, Hans Martin Enger, Charlotte Hol, Ingrid Kalstad-Sjødalstrand, Ingrid Marie Nissen og Marthe Arnesen

Et utvalg listekandidater for De Grønne. Maja S. K. Ratkje, Toril Arna Magnerud, Jens Nordahl, Kristian Kallevik, Aksel Georg Roksti, Hans Martin Enger, Charlotte Hol, Ingrid Kalstad-Sjødalstrand, Ingrid Marie Nissen og Marthe Arnesen Foto:

Av
DEL

LeserbrevJeg stiller til valg for De Grønne fordi vi har store ambisjoner for Nordre Follo. Vi skal ta vare på våre lokalsamfunn sine mange kvaliteter, samtidig som vi skal vi drive fram de til dels store forandringene som kreves for at vi skal ta på alvor at vi altfor lenge har vært på kollisjonskurs med naturens bæreevne.

Vi kunne valgt en annen innfallsvinkel til den kommende perioden. Vi kunne gått til valg med skadebegrensning som mål i frustrasjon over gigantgjeld, stramme budsjett og sammenslåingsutfordringer, og møtt klimakrise og naturkrise med resignasjon. For disse faktorene er også en del av regnestykket. Men Nordre Follos ressurser er ikke begrenset til budsjett og regnskap. Langt viktigere er menneskene som bor her.

Det viktigste i partiprogrammet til De Grønne i Nordre Follo er derfor ikke hvert enkelt punkt, men det som står helt først. Vyene vi skal feste blikket på når vi underveis tar steg for steg på veien, sak for sak i kommunestyret, nemlig visjonen vår:

Vi vil ha gode lokalsamfunn med …

1.trygge og glade barn og voksne uansett hvem du er og hvor du kommer fra

2.et sterkt folkestyre der alle blir hørt og alle kan bidra

3.full stans i nedbygging av natur for å bevare matjord, skog og strand

4.god folkehelse og mer tid til hverandre som gir opplevelser sammen framfor mer stress, press og krav

5.et blomstrende og fornybart næringsliv som bidrar til det grønne skiftet, skaper liv i gatene og nye arbeidsplasser

6.miljøvennlige løsninger som gjør det lett og billig å leve miljøvennlig

7.trygg trafikk der myke trafikanter og kollektivtrafikk prioriteres og vi unngår trafikkaos

8.gode opplevelser i nærmiljøet som gjør kortreiste aktiviteter og ferier attraktive og tilgjengelige for alle

9.nullutslipp av klimagasser fra kommunen, næring og byggeplasser, og et klimabudsjett som gjør at vi får det til

10.et lavt og bærekraftig forbruk av naturressurser som sikrer framtidige generasjoner de samme mulighetene som vi har

Vi ønsker en kommune som er den beste både for oss som lever her nå og for de som kommer etter oss. Men kan det forsvares å ha ambisiøse mål om forandring på tross av stramme rammer? Jeg tror det er desto viktigere.

Og jeg tror det er mulig, fordi mennesker er muligheter: Optimistiske gründere og nysgjerrige barnehagebarn, gamle travere og nyslåtte elevrådsledere, gårdbrukere og besteforeldre, branntårnbyggere og hjelpepleiere, sjefer og lærlinger, engasjerte ungdommer og gamere i verdensklasse, sjonglerende aleneforeldre og lokalpolitikere i alle nyanser.

For meg som folkevalgt har det blitt tydeligere og tydeligere at det er det som bor i menneskene som er avgjørende for hva vi klarer å få til. Noen ganger får de til det utroligste på grunn av at politikerne har bevilget penger til deres gode tiltak, men like ofte på tross av at vi ikke har gjort det.

Og vi får mest ut av potensialet i mennesker når vi gir hverandre plass og nye sjanser, viser at vi har trua og gjør hverandre gode. Vi får minst ut av det når vi forsøker å drive rovdrift på hverandre. Med det som utgangspunkt kan og skal vi sikte høyt for den nye kommunen vi skal bygge sammen. For den som sikter høyt kan nå langt.

'It is better to fail aiming high than to succeed aiming low. And we of Spurs have set our sights very high, so high in fact that even failure will have in it an echo of glory,' sa Tottenham-legenden Bill Nicholson en gang for veldig lenge siden. Lørdag 1. juni spiller Tottenham finale i Champions League, for første gang i historien.

Hans Martin Enger

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags