Crossbanen i Assurdalen – en investering for fremtiden

Assurdalen er et relativt stort område der det kun vil bli kjørt motocross i et begrenset antall timer i døgnet, påpeker innsenderen.

Assurdalen er et relativt stort område der det kun vil bli kjørt motocross i et begrenset antall timer i døgnet, påpeker innsenderen.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Etter vår mening vil den nye crossbanen i Assurdalen bidra både til bedre folkehelse og til å redusere utenforskapet.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I avtalen som ligger til grunn for sammenslåingen av Ski og Oppegård til Nordre Follo kommune, legges det vekt på at den nye kommunen skal bedre folkehelsen og styrke arbeidet med inkluderingen. Etter vår mening vil den nye crossbanen i Assurdalen bidra både til bedre folkehelse og til å redusere utenforskapet.

Ifølge Folkehelseinstituttet er om lag halvparten av landets 15-åringer mindre fysisk aktive enn det anbefalingene tilsier. Stillesittende aktiviteter øker på bekostning av fysisk aktivitet. Det er flott med fotballbaner og håndballhaller, men ikke alle tilstrekkes av organiserte lagidretter. Motocrossbanen i Assurdalen vil utvilsomt være et godt tilskudd til det eksisterende idrettsmiljøet i Ski og Oppegård. Banen vil ganske enkelt føre til at flere unge er fysisk aktive.

Våre erfaringer fra crossmiljøet tilsier at banen kan bidra til å redusere utenforskapet. Mange unge opplever i dag at de ikke har en arena der de kan oppleve mestring, og minst like mange føler ikke tilhørighet til et positivt ungdomsmiljø. Terskelen for å kjøre motocross er lav, og de som prøver vil oppleve rask fremgang. NMK Follo vil, når banen står ferdig, legge vekt på at barn og unge fra ulike miljøer skal kunne prøve motocross gjennom trygge rammer. Vi forplikter oss til å bidra til å jobbe for at den nye banen skal bidra til at enda flere får et sted der de oppleve mestring og glede over fysiske aktiviteter.

Assurdalen er et relativt stort område der det kun vil bli kjørt motocross i et begrenset antall timer i døgnet. Det er derfor fullt mulig for andre lag og foreninger å utøve sine aktiviteter på det aktuelle området. NMK Follo samarbeider gjerne med andre idretter som ønsker et tilholdssted, selvfølgelig innenfor de rammer som kommunen setter. Vi er glade for at Ski kommune nylig vedtok at også andre idretter kan benytte seg av området.
Vi er også positive til at området kan benyttes til undervisningsformål, og andre samfunnsgavnelige formål.

Det er fra enkelte uttrykt bekymring over at crossbanen i Assurdalen skal bli et nasjonalanlegg for motocross. NMK Follo vil understreke at crossbanen primært er for barn og unge i Nordre Follo, men at banen naturligvis også vil være åpen for alle som har lyst til å kjøre motocross.

NMK Follo er en godt drevet klubb med sunn økonomi. Vi er underlagt Idrettsforbundets regler for barneidrett, doping osv. Klubben har flere utøvere på høyt nasjonalt nivå, og medlemstallet er stigende, trolig på grunn av at den nye banen nærmer seg. Ekstra gledelig er det at antallet kvinnelige medlemmer øker.

Flere har uttrykt frykt for støy. NMK Follo har forståelse for at naboer til den nye banen er opptatt av dette. Avtalene NMK Follo har undertegnet setter tydelige grenseverdier for støy, og det vil bli foretatt kvalifiserte støymålinger når banen er i drift. Utviklingen knyttet til støy har gått i positiv retning, og den vil trolig fortsette i samme positive retning.

NMK Follo har investert millionbeløp i den nye crossbanen, og det skal investeres ytterligere betydelige beløp. Inntektene kommer fra dugnad og medlemskontingenter. Helt siden Stallerudbanen i Siggerud ble stengt for en mannsalder siden, har klubbens medlemmer jobbet iherdig med å realisere en ny bane. Vi ser nå at banen snart kan stå klar, og vi forsikrer innbyggerne i Nordre Follo om at dette skal bidra positivt til kommunens oppvekstmiljø.

Enkelte politikere vil bruke Assurdalen til noe annet enn motocrossbane. Blant annet har det versert rykter om at noen ønsker å selge området for store summer til private aktører. Vi ønsker ikke å blande oss inn i partipolitikk eller valgkamp, men understreker klubbens behov for forutsigbarhet. NMK Follo kan ikke gang på gang kjempe omkamper. Vi må kunne stole på demokratisk fattede vedtak, og jobbe ut fra disse. Vi er ikke en stor bedrift med ubegrensede ressurser, men en ganske vanlig idrettsforening drevet på frivillig basis.

Avslutningsvis vil vi gi honnør til de mange politikerne i Ski kommune som opp gjennom årene har bidratt til motocrossbanen i Assurdalen. Det står respekt av de politikerne som rent faktisk gjør noe for å redusere to av våre aller største samfunnsutfordringer, nemlig inaktivitet og utenforskap.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags