Svar til Camilla Hille om motocrossbanen i Assurdalen

Av

Jeg ønsker med dette å rette opp i noen feil som fremkommer i Camilla Hille sitt innlegg av 02.08.19.

DEL

LeserbrevI Ski Kommunestyret 12.06.19 ble motocrossbanen behandlet i to forskjellige saker:
Sak 32/19 Kommuneplanen for Nordre Follo kommune 2019-2030
Ski Høyre fremmet forslag om at rådmannen konsekvensutreder følgende innspill før sluttbehandling av saken:
- Arealet som er avsatt til motocrossbane i Assurdalen omgjøres til kombinert næring og offentlig formål. Det bør vurderes som en tomt for en felles driftssentral for Nordre Follo.
«Motocrossbanen flyttes til annet areal i Follo i samarbeid med NMK Follo. Flyttingen kompenseres etter forhandlinger.»
Dette punktet fikk 16 stemmer. Om jeg ikke husker feil var dette samtlige 14 i Høyre samt Krf og Pensjonistpartiet.

Sak 34/19 Motocrossbane Assurdalen
I samme møtet behandlet vi en sak som inneholdt flere momenter om motocrossbanen, bl. annet en søknad om å nedjustere en garantisum fra kr. 6.000.000,- til kr. 150.000.
Vi fremmet her en presisering av den tidligere avtalen mellom Ski kommune og NMK Follo:
Alternativt forslag til pkt. 1:
«Garantisummen opprettholdes slik som regulert i leieavtalen, på 6 millioner i oppfyllingsfasen og nedskrevet til kr. 1 million fra tidspunktet NMK Follo har ferdigstilt motocrossbanen i.h.t. reguleringsbestemmelsene stadfestet av Miljøverndepartementet 15.04.13.»
Vi fikk 19 stemmer for vårt forslag, og 22 stemte for administrasjonens forslag:
1. Garantisummen opprettholdes slik som regulert i leieavtalen.
2. Ny sak om fremdrift legges frem for utvalg for oppvekst kultur i august 2019.
3. Utvalget er positiv til at området også brukes til ikke-støyende aktivitet rettet mot barn og unge, eksempelvis sykkelaktiviteter, BMX, terrengsykling, klatring, orientering osv.
4. Saken for øvrig tas til orientering.

Slik jeg tolker avtalene mellom Ski kommune, NMK Follo og reguleringsplanen er det ingen realitetsforskjell mellom Høyre sitt forslag og administrasjonens, men vi ønsket dette presisert i vedtaket.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags