Nå er valgkampen over, og vi bør da kunne forvente at politikerne opptrer redelig og respektfullt overfor hverandre

Ketil Larsen

Ketil Larsen Foto:

Av
DEL

LeserbrevI Østlandets Blad 25. november sammenlikner Simen Bondevik det siste kommunestyremøtet i Nordre Follo med en skoledebatt. Jeg deltok selv i møtet som vararepresentant for Venstre, og forstår godt hva han mener.

Kommunestyret er kommunens øverste kontrollorgan, og alle representantene må kunne stille spørsmål til kommunens prioriteringer, styring og pengebruk. Posisjon og opposisjon vil over tid veksle, så enten et parti for tiden tilhører flertallet eller mindretallet har alle en felles interesse i åpenhet, etterprøvbarhet og et godt politisk arbeidsklima.

Nå er valgkampen over, og vi bør da kunne forvente at politikerne opptrer redelig og respektfullt overfor hverandre. Det gjelder også ved uenighet eller når de utøver sin kontrollfunksjon. Det gjør da også mange. Enkelte synes likevel fortsatt å være i valgkampmodus. Vi ser i alle fall tendenser både til nedlatenhet og latterliggjøring - slik vi kan oppleve i skoledebatter hvor aktørene kappes om oppmerksomhet. Vi serveres "halve" sannheter og personlige beskyldninger på svakt grunnlag.

Siste kommunestyremøte er et godt eksempel. Det samme er enkelte kommentarer i sosiale medier. Denne debattstilen kan riktignok være underholdende og gi anerkjennelse fra egne tilhengere, men kan også gi publikum et fortegnet inntrykk.

Når det gjelder fordeling av kommunale verv i Nordre Follo, er det slik at de seks flertallspartiene (Ap, MDG, Sp, V, SV og KrF), er enige om både en politisk plattform og en styringskabal. Partiene er også enige om delvis frikjøp av komiteledere. Det betyr at disse kan bruke mer tid til sine verv i en krevende omstillingstid.

Flertallspartiene står sammen om hvor mye lederne av de ulike komiteene bør bli frikjøpt. Det er altså ikke noe den enkelte komiteleder selv har bestemt. Et slikt frikjøp handler ikke om egoisme eller å berike seg selv. De det gjelder jobber tilsvarende redusert i sine normale stillinger. Formålet med frikjøp er å styrke demokratiet og den politiske involveringen, ikke personlig vinning.

Avtalen viser at demokratiet fungerer! For demokratiet er nå en gang sånn at de partiene som utgjør et flertall blir enige om slike styringsspørsmål.

Man kan være enig eller uenig i løsningen fra flertallspartiene. Opposisjonen kan derfor gjerne kritisere denne kabalen på saklig grunnlag. Gjentatte beskyldninger om berikelse og egoisme er ikke den mest konstruktive metoden om målet er et godt samarbeidsklima. For i den nye sammenslåtte kommunen, med sine både fordeler og utfordringer, er det bra om vi kan få til samarbeid i en del sammenhenger på tvers av posisjon og opposisjon.

Camilla Hille fra Venstre har takket ja til en komitelederrolle på vegne av flertallspartiene på et prioritert politisk område (oppvekst, idrett og kultur). Hun legger ned en innsats som langt overstiger frikjøpet som flertallspartiene er enige om. Hun er da også en synlig politiker som ikke skygger unna debattene og som svarer på kritikk rettet både mot flertallspartiene og seg selv. Det har sin pris å stå slik i offentligheten, og for det fortjener hun honnør, ikke kritikk

Ketil Larsen, Nordre Follo Venstre (vararepresentant kommunestyret), Kolbotn

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags