Gå til sidens hovedinnhold

Enebakk må si ja til saklig utredning om nasjonalpark i Østmarka

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I spørsmålet om utredning av grunnlaget for en nasjonalpark i Østmarka er Enebakks standpunkt til saken viktig. Alle de andre kommunene, Ski, Lørenskog, Rælingen og Oslo har sagt ja til å utrede grunnlaget for opprettelse av en nasjonalpark på Oslo kommunes grunn i Enebakk.

Ski tilbyr i tillegg sin administrativt fredede del av Ski kommuneskoger. Enebakk kommuneskoger har også et administrativt fredet område (Kristenseteråsen) inntil verneforslaget, og kommunen vil kunne få omlag to millioner i erstatning hvis arealet blir med. Denne saken skal behandles i førstkommende møte i kommunestyre.

Om kommunestyret i Enebakk velger å si nei til å utrede spørsmålet, er jeg redd for at vi melder oss helt ut av sakens videre behandling. Vi kan risikere at hele prosessen stopper opp, men den kan også forsette med Enebakk parkert på et sidespor.

Hvis opprettelse av nasjonalpark skal utredes, vil det bli opprettet et rådgivende utvalg som skal gi innspill til omfang, skjøtsel og forvaltning av nasjonalparken. Her kan Enebakk bli satt på sidelinja slik at vi får mindre innflytelse på bruken av kommunens areal enn de andre kommunene!

Med vår negative holdning melder vi oss også ut av kampen om hvor et nasjonalparksenter skal ligge. Et slikt senter kunne betydd flere arbeidsplasser og positive ringvirkninger for vertskommunen. Det vil nemlig bli opprettet et Østmarka nasjonalparksenter hvis formål kan bli å øke kunnskapen om nasjonalparken, dens natur, dyre- og planteliv, historie og kulturminner.

Senteret kan også bidra til kunnskap og forskning, samt være et naturlig knutepunkt for de ulike brukergruppene i nasjonalparken. Nasjonalparksenteret vil være åpent for alle som ønsker mer informasjon om nasjonalparken enten de skal på tur eller ønsker å vite litt om bakgrunnen for den flotte naturen i området.

På senteret vil du for eksempel kunne finne utstillinger av dyr og fugler, bilde/filmfremvisninger, bøker og annen trykket informasjon, foredrag, kafé, utsalg for kart, tilbud om guidete turer med mer.

Nasjonalparksenteret vil være kontorstedet for nasjonalparkforvalteren og kan også ha en egen naturveileder med pedagogisk ansvar for aktiv formidlingen til barn og unge. Nasjonalparksentret vil således være et informasjons- og forvaltningssenter og bli svært verdifullt for alle brukere av Østmarka.

Jeg støtter en utredning fordi jeg mener en nasjonalpark vil kunne bli et verdifullt tilskudd til bygdas næringsliv, skape nye arbeidsplasser, mer skatteinntekter og styrke kommunens grønne profil. Jeg skjønner ærlig talt ikke hvorfor det er motstand mot en utredning? Det må da være klokt å få utredet spørsmålet på en saklig måte for «å gi politikerne et bedre grunnlag for å mene noe om dette», slik ordføreren sa i et intervju med Dagsavisen.

Nasjonalparken vil i sin helhet ligge i den delen av Enebakk som i dag eies av Oslo kommune, og som i dag allerede drives for å tilrettelegge for friluftsliv og folkehelse. Bymiljøetaten i Oslo har ikke hatt hogst i området på flere år, så om skogen blir fredet, vil det uansett få liten betydning for tømmeravvirkningen.

På sikt ser Oslo kommune skogen som viktigere for folkehelsen enn for tømmerinntekten. At skogen vil gro igjen er bare sludder, har de som påstår det vært inne i Østmarka Naturreservat og sett på den åpne og fine skogen der? En nasjonalpark har mildere verneregler enn et naturreservat, men noe skjøtselshogst vil bli tillatt for å regulere tett kulturskog.

I miljømyndighetenes brosjyre om nasjonalparker, opplyses det videre:

• Du kan gå hvor du vil, på beina eller på ski. Alt som har motor er i utgangspunktet forbudt, men maskinpreparering av eksisterende skiløyper vil bli tillatt (min tilføyelse).

• Rast hvor du vil, overnatt gjerne i telt. Rydd opp etter deg, og ta med søpla hjem.

• Du kan tenne bål, men vis hensyn når du sanker ved.

• Du kan plukke bær, matsopp og vanlige planter til eget bruk. Vis hensyn til kulturminner, vegetasjon og dyreliv. Ta ekstra hensyn i hekke- og yngletida.

• Benytt deg av mulighetene til jakt og fiske. Husk jakt-/fiskekort. Ikke bruk levende fisk som agn. Du må heller ikke ta med deg levende fisk fra ett vassdrag til et annet.

• Du kan ta med deg hund, men husk båndtvang i perioden 1. april til 20. august.

Jeg mener heller ikke det er noen grunn til å frykte ytterligere restriksjoner enn det som allerede er gitt i Markaloven for veiene og hyttene (eks Vangen og Rausjø) i området. Så hva er det motstanderne er så redde for? Alle nasjonalparker har sine spesielle formål, og i en eventuell Østmarka nasjonalpark vil det innebære at vi får en brukspreget nasjonalpark hvis formål er å verne et representativt skogsområde og fremme friluftsliv og naturopplevelse.

Stortinget har allerede vedtatt en utvidelse av skogvernet i Norge, så det Oslo og Ski kommuner tilbyr for vern er et offentlig eid areal som ikke berører en eneste privat skogeier. Vernet får derfor ikke konsekvenser for privatskogbruket og må jo være en gavepakke som letter presset på å verne private skogeiendommer i de lavereliggende områdene på sørøstlandet.

Kommentarer til denne saken