Nordre Follo Arbeiderparti vil ha et seriøst og organisert arbeidsliv – ja til ordna forhold!

Av
DEL

LeserbrevSosial dumping har spredd seg fra byggeplassen til omsorgsboligen. Useriøse aktører opererer med grov underbetaling, ingen overtid og fiktive arbeidskontrakter.

Vil du ha et trygt, seriøst og organisert arbeidsliv? Retten til faste hele stillinger og et arbeidsliv med ordna forhold undergraves. Konsekvensen er ansatte med utrygge jobber, lønn de ikke kan leve av og en arbeidstid de ikke kan leve med.

Nordre Follo Ap vil bruke innkjøpsmakten for å stille tydelige krav til et trygt, seriøst og organisert arbeidsliv. Det handler om krav til faste hele stillinger, faglært arbeidskraft, flere lærlinger og trygge lønns- og arbeidsvilkår.

Innbyggerne i Nordre Follo skal ha en trygg arbeidshverdag å gå til. Vi ønsker et godt samarbeid med næringslivet og fagbevegelsen for å oppnå dette.

Nordre Follo Arbeiderparti vil:

  • fortsette den gode kontakten med de tillitsvalgte om de ansattes arbeidshverdag.
  • innføre klare regler om utestengelse fra framtidige og pågående oppdrag ved alvorlig brudd på innkjøpsavtale eller arbeidsmiljøloven.
  • forebygge arbeidslivskriminalitet for et seriøst og anstendig arbeidsliv og innføre Oslomodellen i Nordre Follo - https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/for-vare-leverandorer/oslomodellen/#gref.
  • at alle kommunens kontrakter stiller krav til lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår.
  • at Nordre Follo skal ha en arbeidskultur som verdsetter læring, kompetansebygging, nytenking og innovasjon.
  • at kommunen skal benytte seg av lokalt næringsliv der det er mulig.
  • ansette flere lærlinger i kommunale virksomheter, og sette bruk av lærlinger som krav ved anbud. Vi skal ha minst 2 lærlingeplasser per 1000 innbyggere.
  • forebygge frafall i skolen, blant annet gjennom å styrke den praktiske undervisningen på ungdomsskoletrinnet.


Annar Bakken listekandidat nr.18 Nordre Follo Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags