– Mulighetenes kommune!

Fullt av muligheter: Nordre Follo blir en av landets 15 største kommuner. Det gir oss muskler til å bygge gode, trygge og grønne lokalsamfunn, skriver venstrepolitikerne Camilla Hille og Lars Magnus Günther her. Bildetekst

Fullt av muligheter: Nordre Follo blir en av landets 15 største kommuner. Det gir oss muskler til å bygge gode, trygge og grønne lokalsamfunn, skriver venstrepolitikerne Camilla Hille og Lars Magnus Günther her. Bildetekst

Av
DEL

MeningerNordre Follo blir en av landets 15 største kommuner. Det gir oss muskler til å bygge gode, trygge og grønne lokalsamfunn. Men hva må til for at vi skal lykkes? Vi vil særlig fremheve fire viktige forutsetninger.

Den viktigste er at vi sikrer en åpen og demokratisk kommune der alle føler at de kan delta. Vi må bygge tillit og samhold i den nye kommunen, og gjøre det enkelt for innbyggerne å nå de folkevalgte.

I Nordre Follo har vi mye og variert natur som må tas vare på. For Venstre ligger markagrensen fast, det samme gjør 100-meterssonen langs sjøen. Vi ønsker fortsatt nullvisjon for tap av matjord, og vi vil at naturhensyn og bærekraft prioriteres i utbyggingssaker. By- og tettstedsutviklingen må være bærekraftig og legge til rette for grønn næringsvirksomhet.

Nordre Follo er et godt sted å vokse opp. Barn og unge er vår viktigste ressurs. For å sikre alle barn en god oppvekst må det satses på tidlig innsats og forebyggende tiltak. Vi må tilby barnehager og skoler av høy kvalitet og etablere gode møteplasser etter skoletid.

Akkurat som en kommune skal være god å vokse opp i, skal det være godt å bli gammel også. Nye boformer og tilbud til mennesker med spesielle behov er viktige prioriteringer i Nordre Follo, som skal være et raust, åpent og varmt samfunn med plass til mangfold og individuelle særpreg.

I Venstre har vi tro på at den nye kommunen vil gi et kvalitetsløft på mange områder. Vi lover å gripe de mulighetene en ny og større kommune gir. Det betyr blant annet å bygge solide fagmiljøer for skole og helse, og ha gode, helhetlige planer og prioriteringer for den nye kommunen. Slik skaper vi gode, bærekraftige lokalsamfunn i hele den nye kommunen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags