Alle Oppegårds Høyrevelgere gir partiet et solid dytt i ryggen når de to kommunene Ski og Oppegård slås sammen.

Det er et av hovedtrekkene i den første gallupen som Sentio har gjort for den kommende storkommunen, på oppdrag fra Østlandets Blad.

Når innbyggerne i Ski og Oppegård går til valgurnene i september neste år, er det for å velge hvem som skal sitte i kommunestyret i en kommune som fortsatt ikke eksisterer. De skal velge politikere de i mindre grad enn før kjenner og vet hvem er – til tross for at mange av dem kan ha lang fartstid i lokalpolitikken. De vil oppleve en valgkamp der trolig flere saker enn før virker perifere og irrelevante. Og at den mest vellykkede valgkampen drives av de partiene som klarer å løfte sakene opp til et bredt, allment nivå, i stedet for å dukke ned i dem, og gjøre dem ekstremt lokale.

For folk i Ski og Oppegård kommuner er dette et tidsskille. Det er et før og etter. Det politiske kartet skal tegnes helt på nytt, og hverdagen slik man kjenner den – og politikerne slik man kjenner dem i kommunestyret – hører historien til. Etter valget vil dagens kommunestyrer sitte som forretningsministerium, og holde hjulene i gang frem til årsskiftet. Så er alt nytt. Det er da det starter.

Det nye kommunestyret har 47 plasser, mot 41 i Ski, og 31 i Oppegård.

Kommunestyret i Ski består akkurat nå av 10 ulike partier. I Oppegård er det seks, pluss to uavhengige representanter.

Gallupen Sentio nå har gjennomført for Østlandets Blad, gir et kommunestyre med ni ulike partier – der Pensjonistpartiets Ola Øygård, som heroisk har kjempet seg inn i kommunestyret i Ski de tre siste gangene nå er ute.

Og mens Høyre fremstår som det klart største partiet, med 38 prosent av stemmene og 19 mandater, har de ikke flertall sammen med Frps tre mandater heller. Klarer Arbeiderpartiet å mobilisere hele det bevegelige sentrum, i tillegg å sikre seg støtten fra SV, Rødt og MDG vil folk i på Sofiemyr og Kolbotn oppleve en Arbeiderparti-ordfører for første gang siden 1968.

Med denne målingen som utgangspunkt blir det, nær sagt som vanlig, spennende å se hvor sentrumspartienes sympatier og antipatier havner. Lokalpolitikken er ikke som rikspolitikken, og det er ofte kortere vei til pragmatiske løsninger og realpolitikk. Derfor er det for eksempel ikke sikkert at Knut Arild Hareides retningsvalg for KrF har all verdens gjennomslag lokalt i Follo. Venstre, som har sikret seg regjeringsmakt sammen med Høyre og Frp, har varaordførervervet i Ski, der partiet støtter Arbeiderpartiet. I Oppegård har også venstres sympatier ligget over på sosialistisk side i politikken.

Hva kan trekkes ut av den første målingen? Ingenting entydig, utover at det kan bli jevnt, at alle Oppegårds Høyrevelgere vil gi utslag også inn i den nye kommunen, og at partiene har all verdens grunner til å mobilisere for en skikkelig valgkamp.

For den som gjør jobben best, har mest å hente.