Nordre Follo skal være en næringsvennlig kommune

Av
DEL

LeserbrevFor oss i Arbeiderpartiet er det et mål at alle skal ha trygge og gode jobber å gå til i Nordre Follo. Noe av det viktigste vi kan gjøre, er å sikre at kommunen er en forutsigbar og god arbeidsgiver. Det nye kommunestyret må sette ordentlig fokus på næringspolitikken, for å bidra til et levende og variert næringsliv i Nordre Follo. Det skal være lett å starte og drive næring, det skal være lett å få jobb, og det skal være godt å være arbeidstaker i Nordre Follo.

Vi bidrar til å skape et arbeidsmarked som gjør at folk kan både bo og jobbe i Follo, der færre trenger å bruke tid og energi på å pendle til og fra Oslo. Når Follobanen omsider kommer til Ski, vil det enda mer attraktivt for nye arbeidsgivere å etablere seg, og sentrumsplanene for Ski, Langhus og Oppegård og den nye kommuneplanen for Nordre Follo er laget på en næringsvennlig måte.

Planene må brukes slik at det er lett å forstå hvilke regler som gjelder og hvordan næringslivet og gründere skal forholde seg til kommunen og politikerne som beslutter. De som skal starte nye arbeidsplasser i kommunen skal møte en positiv kommune og effektiv saksbehandling.

God dialog mellom næringslivet, arbeidstakere og kommuneadministrasjon og politikere er en forutsetning for et blomstrende næringsliv. Som ordfører vil jeg fortsett dialogen og bidra aktivt til dette, blant annet med å fortsette tradisjonen med frokostmøter med næringslivet. Det er viktig å involvere og inkludere næringslivet og arbeidstakerorganisasjonene i de store sakene som kommunen jobber med.

Jeg er stolt av at vi i vårt partiprogram prioriterer arbeidsplasser og næringsliv, og har mange gode forslag til hva kommunen kan gjøre for å stimulere og støtte næringslivet i kommunen.

Nordre Follo Arbeiderparti vil -ha en parkeringspolitikk som tilrettelegger for at håndverkere kan få gjort jobben sin, sikre at håndverkere har nok næringslokaler tilgjengelig, sette krav om utadrettet næringsvirksomhet i første etasje i Ski og Kolbotn sentrum, ha gode leveringspunkter for netthandel, legge til rette for et gründerfelleskap hvor nye bedrifter kan få hjelp til å gro, gi utviklingsmidler til grønne innovasjonsprosjekter, arbeide målrettet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, at landbruket fortsatt skal være en av de viktige næringene i Nordre Follo, blant annet gjennom nullvisjon for tap av matjord og å være positivt innstilt til modernisering og utvikling av landbruket som arbeidsplass, at kommunale virksomheter brukes til språk- og arbeidspraksis, at flere innvandrerkvinner skal få jobb, ha et godt voksenopplæringstilbud, beholde dagens regelverk for søndagsåpne butikker. Vi sier nei til utvidelse av søndagsåpne butikker, fjerne ufrivillig deltid. Flest mulig kommunale stillinger skal lyses ut som faste stillinger, samarbeide med de andre Follokommunene om å utvikle Follo til en tydeligere reiselivdestinasjon og få flere mennesker med funksjonsvariasjoner inn i arbeidslivet

Hanne Opdan, Ordfører i Ski og ordførerkandidat Nordre Follo Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags