Det står i Østlandets Blad at Hans Martin Larssen fra Høyre er bekymret for at Ski kommune må betale en høy husleie, antagelig 19 millioner kroner per år, for lokalene som skal leies i den planlagte videregående skolen i Ski sentrum.

Dette fordi kommunen skal betale kostnadsdekkende husleie til Akershus fylkeskommune. Leieavtalen er en betydelig del av fylkeskommunens finansiering av dette prosjektet. Jeg deler hans bekymring, men at Ski kommune skal påta seg ansvar for at Akershus fylkeskommune skal klare å finansiere en ny videregående skole er en side av dette. En annen side er hvordan Ski kommune i dette ivaretar ansvaret for å gi kommunens innbyggere gode tjenester.

Hvordan blir bibliotektilbudet til innbyggerne i Ski? I tillegg til at dagens bibliotek har stort utlån, benytter mange seg av aviskroken, lesesalene og studiemulighetene i stillesonene. Barnehager og skoleklasser blir invitert til bokprat og hjelp til å finne riktige bøker. Det er språkkafè for flyktninger og innvandrere, og dukketeater for barn. Kan alt dette videreføres når biblioteket skal samlokaliseres med videregående skoles bibliotek? Dette forutsetter i så tilfelle store og lett tilgjengelige lokaler i det nye bygget.

Hvordan blir Ski kommunes kulturskoletilbud videreført i det nye bygget? Dagens kulturskole har cirka 500 elever. For de yngste er det viktig å få timer tidlig på ettermiddagen, for de fleste er det lite hensiktsmessig med undervisning etter klokken 20. Hvem «vinner» når timeplaner og øvingsrom skal fordeles? Vi kjenner til at undervisningen på videregående skole vurderes å starte senere på morgenen, noe som må innebære at elevene er lengre utover ettermiddagen. Jeg håper også at det legges opp til at flere kan få plass på kulturskolen de neste årene.

Ser vi i den nye avtalen noe som blir både dyrere og dårligere?

Ville ikke disse tiltakene være et billigere og bedre alternativ?

1. Hvis biblioteket må flytte, innlem biblioteket i bygget for den nye svømmehallen på Langhus. Der bor de fleste Ski-innbyggerne.

2. Opprust skolebibliotekene, der nås alle barn og unge.

3. Behold kulturskolen i den bygningen kommunene eier, Kontra skole, og rehabiliter dette bygget slik at det blir tidsmessig.