Hva Ski kommune har betalt for videregående i Ski sentrum

Høy kostnad: Ski kommune har hatt en kostnad på mellom 100 og 200 millioner kroner for å få etablert en videregående skole i sentrum, mener innsender Atle Guttormsen.

Høy kostnad: Ski kommune har hatt en kostnad på mellom 100 og 200 millioner kroner for å få etablert en videregående skole i sentrum, mener innsender Atle Guttormsen.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerØstlandets Blad har betimelig nok stilt spørsmålet om den reelle verdien av tomten som Ski kommune har «solgt» til Akershus fylkeskommune. At Østlandets Blad etter å ha lest den «meterlange» debatten ikke har skjønt hovedpoenget, er litt trist. Jeg må derfor prøve å ta det her. Et samlet kommunestyre i Ski ønsket videregående skole (VGS) i Ski sentrum.

Mange mente noe annet, men kommunestyret banket igjennom VGS i sentrum. Ifølge politikerne skal VGS i sentrum skape liv, og kommunen skal få kulturarenaer og bibliotek i flotte bygg.

Nå er hele saken endelig sluppet løs, og en kan se hva kommunestyret faktisk har vedtatt. At saken opprinnelig var på rødt papir, unntatt offentlighet, har jeg til dags dato ikke skjønt. Så hva er avtalen, jo den er ganske enkel og kortfattet, Ski kommune gir fra seg tomten gratis og får tilbake 200 opparbeidede parkeringsplasser.

LES OGSÅ: Det høyeste beløp Akershus fylkeskommune har betalt for tomt til skole

I sakspapirene har en verdsatt parkeringsplassene til 70 millioner og på den måten fremstilt det som om fylkeskommunen betaler 70 millioner for tomten. At det i dag er 300 opparbeidede parkeringsplasser på tomten blir ikke problematisert. Videre skal Ski kommune få leie arealer (til bibliotek og kultur) av fylkeskommunen for markedspris og lokaler (sambruk) til kostpris.

Alle er enige om at en sentrumstomt i Ski har stor verdi. Det kan bygges boliger, det kan bygges næring, det kan bygges kombinasjonsbygg. Som regulerende myndighet og selger av tomtene kan selvsagt kommunen legge inn alle mulige krav til eventuelle utbyggere. En kunne for eksempel kreve at en kjøper som hovedsakelig ønsket å bygge boliger skulle bygge lokaler til bibliotek, kulturskole osv. For alle andre enn Ski kommunestyre står en altså overfor to (i realiteten mange flere) alternativer,

A) Bygge VGS i sentrum

eller

B) ikke bygge VGS i sentrum.

LES OGSÅ: Får 200 parkeringsplasser i bytte for indrefileten i Ski sentrum

Dersom en ikke bygger VGS i sentrum kan tomten brukes til noe annet. Noe av det første økonomistudenter lærer er begrepet alternativkostnad: «Alternativkostnaden er verdien av det beste alternativet som ble valgt bort når man har foretatt et valg mellom gjensidig utelukkende alternativer. Begrepet er sentralt i samfunnsøkonomi, hvor man oftest tar utgangspunkt i at det er knapphet på ressurser.» (Wikipedia). En alternativkostnad er en like reell kostnad som en annen kostnad. Så kostnaden for å bygge VGS i sentrum er (en kan også kalle det prisen) er

A) det en ev. får for å bygge VGS i sentrum minus

B) verdien av det beste alternativet som ble valgt bort.

Utfordringen er at ingen i kommunestyret eller administrasjonen har gjort noen innsats for å finne B. Vi vet nå A, den er null. Så dersom B er større enn null er det en kostnad for Ski kommune å få VGS i sentrum. Mitt anliggende har aldri vært å mene noe konkret om hva B (tomtens markedspris) hadde vært. Det har jeg ikke forutsetninger for å mene noe om.

Men det finnes mange andre som kan. Men la oss si at Helge Bunæs har rett, at tomten er verdt 200 millioner kroner. I så fall blir 0–200 millioner, en kostnad på 200 millioner. Det sentrale AP- og SV-politikere på Facebook da ikke er villig til å forstå, er at de 200 millioner kronene er en reell kostnad for Ski kommune. Det er helt reelle penger.

Dette skjønner ikke Bård Hogstad og andre sentrale politikere, men forhåpentligvis skjønner andre Ski-innbyggere det. Alternativet er jo at Ski kommune IKKE får VGS i sentrum, da hadde kommunen hatt 200 millioner som de kunne brukt til andre ting. At det for politikerne kun var én aktuell «kjøper», fylkeskommunen, endrer ikke alternativkostnaden.

Så konklusjonen blir uavhengig av hva kommunestyremedlemmer måtte mene. Ski kommune har hatt en kostnad på et sted mellom 100 og 200 millioner (muligens mer) for å få etablert en videregående skole i sentrum. I praktisk økonomi er det det samme som at Ski kommune har betalt mellom 100 og 200 millioner kroner. En står fritt til å mene at det er fornuftig bruk av kommunens penger. Det har ikke vært mitt poeng i denne saken. Men kommunens innbyggere fortjener å vite hva kostnaden på tiltak er, først da kan en på fritt grunnlag vurdere om det er lurt eller ikke.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags