Nytenkning i boligpolitikken, Høyre?

Av
DEL

LeserbrevGode, men ikke nye tiltak. Bjørn A. Kløvstad peker i dag, 5. september, i sitt tilsvar til meg på hvilke boligsosiale virkemidler Nordre Follo Høyre vil satse på. Dette er gode, men ikke nye tiltak, som det er tverrpolitisk enighet om. Flere av dem har vært/er i bruk.

Enkel analyse ikke nødvendigvis feil. Kløvstad peker på at Nordre Follo Arbeiderpartis analyse av boligsituasjonen er enkel. At en analyse er enkel, betyr ikke nødvendigvis at den ikke er virksom eller at den er feil. Leserbrevformatet begrenser muligheten for grundige analyser av kompliserte og komplekse saker. Jeg kan love både lesere/innbyggerne, Kløvstad og andre framtidige folkevalgte at Nordre Follo Arbeiderparti vil bidra med grundige analyser med godt underbygde forslag. Det skal merkes at vi vil holde tak i vår ambisjon om å gi de med dårlig råd en reell mulighet til å skaffe seg en bolig.

Nysatsning på sosial boligbygging. I Nordre Follo Arbeiderpartis program peker vi på at Nordre Follo kommune må ha en reell nysatsning på sosial boligbygging. Virkemidlene må diskuteres og vedtas i den nye kommunens politiske organ.

Også Høyre var for mitt leserbrev 19. august fortalte jeg at det i Ski fra 1960- tallet og fram til begynnelsen av 1990-tallet - også med Høyreordførere - var bred politisk enighet om at kommunen skulle stå for en viss bygging og omsetning av boliger.

«Bøleråsenkrakket». Få forutså krakket i økonomien fra 1989/90. Det brennhete boligmarkedet ble nærmest over natta sterkt nedkjølt. Prisene sank. Nybygging stoppet nesten opp. I Ski fikk vi «Bøleråsenkrakket». Kommunen måtte selge en del boliger med tap, smertelig tap!

Avtalen kommunen hadde inngått med entreprenøren inneholdt dessverre ikke forbehold om at siste byggetrinn skulle kunne settes på vent, dersom etterspørselen skulle falle betydelig. Etter den tid har ikke Ski kommune tatt på seg oppgaven som boligutvikler.

Kommunen mer aktiv. Men, det må være lov å gjøre feil. Nå, etter mer enn 25 år, bør vi kunne diskutere muligheten for at kommunen igjen bør få en mer aktiv rolle i bygging, salg og re-salg av et visst antall boliger. Man bør utrede om kommune kan inngå forpliktende samarbeid med boligutviklere. Her fins det flere modeller man kan se nærmere på: Sandnes kommune samarbeider med OBOS om konseptet Fra leie til eie. Kommunen har stilt tomt til disposisjon. OBOS stiller med kapital. Modellen er her at kravet om egenkapital er på bare fem prosent. Det vanlige er et egenkapitalkrav på 15 prosent. Både Forbrukerrådet og Finanstilsynet har stilt spørsmålstegn ved modellen. OBOS har midlertidig stoppet prosjektet for å videreutvikle modellen.

A. Utvik AS har utviklet en modell som Finanstilsynet ikke har merknader til. Deres Leie Eie gir mulighet til å flytte inn i ny leilighet med rett – men ikke plikt – til å kjøpe når egenkapitalen er på plass. Husleia betales etter en modell som gjør at man automatisk bygger opp egenkapital i leieperioden. Etter fem års leie har man spart opp 15 prosent egenkapital, slik at man kan kjøpe boligen.

Tverrpolitisk enighet. Vi er spente på hva Høyre, og de andre partiene, vil bidra med i utviklinga på dette politikkområdet.
Det beste ville være om vi kunne komme fram til tverrpolitisk enighet, slik man tidligere oppnådde i Ski.

Kjell-Arne Ekeberg, 7. kandidat på Nordre Follo Arbeiderpartis liste ved kommunevalget.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags