Gå til sidens hovedinnhold

Oljeavhengigheten truer arbeidsplassene våre

Nicholas Wilkinson

Stortingsrepresentant, SV

Følg på: Facebook

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norsk oljeboring truer klimaet, men den truer også økonomien vår og arbeidsplassene våre. Jan Strømme skriver i ØB 29.9 om at SV og jeg vil kutte olje- og gassproduksjon og i stedet ha flere grønne jobber.

Han spør med rette hvordan vi skal få slike jobber og hva konsekvensene blir for norsk økonomi.

SV skiller seg fra andre partier ved at vi nettopp har planene for hvordan vi ikke bare kutter utslipp, men også bygger ny miljøvennlig verdiproduksjon, og styrke de grønne jobbene vi har.

Grønne jobber i dag

Norge har allerede stor verdiproduksjon utenfor fossilnæringen.

Norge har verdens reneste aluminium og verdens beste silisium. På norske verft produseres klimaløsninger i verdensklasse. Vi selger fisk og videreforedler fisk til mer verdifulle produkter vi også eksporterer.

Vi har allerede mange grønne jobber. Men vi må videre. Vi kan ikke fortsette å ta karbon ut av bakken for å brenne det når vi vet det ødelegger miljøet. I tillegg truer oljeavhengigheten økonomien og jobbene våre.

Oljen truer

Oljekrisen som startet i 2014 viser at vi har gjort oss så ensidig avhengig av olje at prisendringer kan skade hele den norske økonomien. Vi er sårbare også her i Follo og nye prisfall kan på kort tid kaste Norge inn i nye kriser.

Vi vet nye prisfall vil komme. Hele verden jobber på spreng for å løse klimakrisen og bruke mindre olje. H, Ap og FrP gjør oss stadig mer avhengig av å selge en vare vi vet ingen vil kjøpe i framtiden.

Derfor er det ikke bare dårlig for miljøet å bore mer olje. Det er farlig for norsk økonomi og norsk verdiproduksjon.

Framtidens grønne jobber

Norge trenger industriproduksjon for å sikre verdiproduksjon og fortsatt høy lønn og lav arbeidsløshet.

Gjennom offentlige anbud og kontrakter kan vi bygge opp kompetansen vi har startet med skipet Ampere; vi kan bli først og best i verden på el-ferger og skip. Når ny helseteknologi kreves i sykehusene må kontraktene utformes så kompetansen og teknologiutviklingen skjer i Norge, slik vi tidvis har gjort med oljekontrakter.

Vi har store mulige mineralforekomster som ennå ikke er kartlagt. Med lovendringer og smartere prosesser kan vi sikre at råvarer som fisk, mineraler og energi videreforedles i Norge. Det gir mange flere jobber enn råvareeksport, men da må de andre partiene begynne å støtte SVs forslag i Stortinget.

Velstand uten olje

Det gjentas stadig et skremmebilde av at Norge nesten blir et U-land uten ny oljeboring. Sannheten er at vi med mindre oljeboring kun blir et helt vanlig skandinavisk land. Dog med ekstremt mange milliarder på bok og fantastisk ingeniør-kompetanse.

Kloke hoder og dyktige hender kan ikke jobbe to steder samtidig. Det er på tide å bygge ut grønne arbeidsplasser, ikke fortsette å sylte ned ressursene i mer oljeboring som truer miljøet og ikke sikrer økonomien på sikt.

Kommentarer til denne saken