REGJERINGEN VIL HALVERE REISEGODTGJØRELSEN TIL ADVOKATER SOM YTER FRI RETTSHJELP. DETTE BETYR SVEKKET RETTSIKKERHET.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel