Bro over Oslofjorden?

Ikke bro: Hvis sikkerheten skal veie tyngst, må ikke milliardene brukes til bro, skriver Pål Jensen.

Ikke bro: Hvis sikkerheten skal veie tyngst, må ikke milliardene brukes til bro, skriver Pål Jensen.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerSKI: Når Follos politikere nå sier at sikkerheten må veie tyngst, bør de tas på ordet. Og da bør nok andre tiltak prioriteres før en bruker milliarder av kroner på å bygge en helse- og miljøskadelig bro, som med sine tilførselsveier og eksos- og støybelter på begge sider vil utgjøre et veldig sår i landskapet:

• Politikerne (de fleste av dem) har vedtatt at monstertrailere på opptil 25,25 m og 60 tonn skal få kjøre på stadig flere norske veier – til tross for at de påviselig øker ulykkesrisikoen (se f.eks. http://www.aftenposten.no/norge/De-er-25-meter-lange-og-veier-60-tonn-Monstervogntog-oker-dodsrisikoen-pa-veiene-602038b.html). Hvis de omgjør dette vedtaket, blir de mer troverdige når de snakker om sikkerhet.

• Tunnelbranner er utvilsomt farligere enn branner i friluft, men den beste formen for brannvern er å forebygge branner – i dette tilfelle ved å skjerpe kontrollen med trailerne. Allerede ved Svinesund bør en luke ut flest mulig av trailerne som ikke hører hjemme på norske veier, men skjerpet kontroller ved tunnelmunningene er antagelig nødvendig i tillegg. Bilbranner forekommer ikke bare i tunneler – og jo tyngre trailere, og jo mer ildsfarlig last de kan laste, desto større potensial for en voldsom brann.

• Tilrettelegging for mer biltrafikk er ikke spesielt gunstig for sikkerheten. Og sikkerhet gjelder ikke bare for broen eller tunnelen – mer biltrafikk og flere trailere øker også risikoen på tilførselsveiene.

• Støy- og luftforurensninger gjør at hundrevis av mennesker dør for tidlig. Dette vil forverres med en bro over Oslofjorden, med store tilførselsveier. Statens vegvesen har f.eks. beregnet at med en bro mellom Moss og Horten vil biltrafikken øke fra dagens 4500 til ca. 40 000, altså en nidobling.

Hvis sikkerheten skal veie tyngst, må milliardene ikke brukes til bro, men til virkelige sikkerhetstiltak.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags