Gå til sidens hovedinnhold

Selvsagt prioriteres alvorlig kriminalitet høyt

Artikkelen er over 2 år gammel

Øst politidistrikt konsentrerer seg ikke bare om hasjrøyking og sykkeltyverier, skriver politimester Steven Hasselda.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Medarbeiderne i Øst politidistrikt gjør hver eneste dag en samvittighetsfull jobb med å forebygge, etterforske og bekjempe kriminalitet. Midt i tidenes mest omfattende politireform leverer vi gode resultater på flere områder. Samtidig opplever vi utfordringer på andre felt.

Det er selvsagt krevende å gjennomføre en stor reform, og samtidig skulle levere like gode tjenester som før. De siste månedene har det vært flere mediesaker om at straffesaksrestansene har økt, og vihar brukt mye tid og ressurser på å redusere antall saker.

Utfordringene skyldes ikke bare reformen. Kriminalitetsbildet endrer seg, og vi ser blant annet en sterk økning av seksuelle overgrep og alvorlig vold. Et eksempel er nettovergrepssaken hvor én person nylig ble tiltalt for å ha forgrepet seg mot flere hundre gutter på nett. Slike saker krever myearbeid, spesialkompetanse og ressurser - og prioriteres høyt.

Jeg vil derfor avvise Tonje Brenna og Nina Sandbergs påstander om at Øst politidistrikt prioriterer sykkeltyverier og hasjrøyking på bekostning av alvorlige straffesaker, og at det beordres at de mest bagatellmessige sakene skal avgjøres først, for å pynte på tallene. Selvsagt prioriteres alvorlig kriminalitet høyt. La det ikke være tvil om det.

En realitet er at Øst politidistrikt har landets beste oppklaringsprosent når det gjelder sedelighet- og voldssaker. Det er ikke fordi vi prioriterer de enkleste sakene.

Øst politidistrikt er ferdig med reformdelen som handler om ny organisering, og vi er rigget for å møte fremtidens kriminalitet. Nå er vi midt i kvalitetsdelen - der vi innfører ny teknologi og nye måter å jobbe på. Resultatene kommer ikke "over natten". De fleste store reformer har gitt redusert kapasitet og svakere resultater en kortere eller lengre periode. En ny organisasjon trenger tid til å "sette seg", og det tar tid før nye arbeidsmetoder gir økt kvalitet og effektivitet.

Fortsatt er jeg overbevist om at nærpolitireformen er nødvendig for å rigge norsk politi til å håndtere fremtidens kriminalitetsutfordringer. Kvalitetsdelen har imidlertid en kostnadsside, og jeg legger ikke skjul på at det er utfordrende å løse alle oppgavene vi er pålagt med dagens bemanning. Derfor er det viktig at politiet bemannes slik at vi blir i stand til å levere på intensjonene bak reformen.

Jeg kan love at Øst politidistrikt skal fortsette å prioritere de mest alvorlige sakene. Samtidig må vi også prioritere hverdagskriminaliteten. Å sørge for en mest mulig fornuftig balansering og prioritering av ressursene er blant mine oppgaver som politimester.

Kommentarer til denne saken