Situasjonen i Øst politidistrikt er alvorlig

MER PENGER: Øst politidistrikt sliter, og Regjeringens budsjettforslag bedrer ikke situasjonen, mener Nina Sandberg (A).

MER PENGER: Øst politidistrikt sliter, og Regjeringens budsjettforslag bedrer ikke situasjonen, mener Nina Sandberg (A).

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Situasjonen i Øst Politidistrikt er alvorlig. I Arbeiderpartiets budsjettforslag styrkes politiet i distriktene, skriver Nina Sandberg (A) og Tonje Brenna (A).  

DEL

Meninger«Målene for nærpolitireformen er et politi som er operativt, synlig og tilgjengelig og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes frihet», står det i politiets strategi.

Øst politidistrikt (Romerike, Follo og Østfold) er langt unna målene. I høst har vi sett problemene tårne seg opp, med manglende etterforskning og mange alvorlige straffesaker liggende på vent. Riksadvokaten har kommet med uvanlig skarp kritikk, forsvarere og bistandsadvokater har slått alarm. De fleste sakene, også vold og overgrep mot barn, har blitt liggende i ett, to eller opptil tre år. De fornærmede må vente i uvisse i flere år, føler seg ikke tatt på alvor og mister tilliten til politiet. Utryggheten går ut over hele familier. 

Arbeiderpartiet har konfrontert regjeringen med underfinansieringen av politireformen i Stortinget. Justisminister Tor Mikkel Wara svarer i Akershus Amtstidene at politiet jobber bedre enn før, og belegger påstanden med nasjonale gjennomsnitt som viser mer ressurser siden 2013, at saksbehandlingstiden går ned og oppklaringsprosenten opp.

Dette er en arrogant og farlig avvisning av realitetene bak gjennomsnittstallene!

I et brev til Riksadvokaten og Politidirektøren slår Politijuristene alarm om forholdene for påtalemyndigheten i politiet. «Enkelte steder hører vi at det beordres at de enkleste og mest bagatellmessige sakene skal avgjøres først, slik at restansetallene holdes nede og distriktet gir inntrykk av å ha kontroll på saksmengden. En slik prioritering innebærer at de mest alvorlige, arbeidskrevende og kompliserte sakene blir liggende uprioritert.” 

Øst politidistrikt er et sånt sted. Distriktet mangler patruljer og etterforskere, og juristene får ikke tatt ut tiltale i de tyngre sakene.  På grunn av ressursmangel prioriteres sykkeltyverier og hasjrøyking, mens voldtekter, familievold og overgrep mot barn må vente. Rettsikkerheten og tryggheten i vårt distrikt er svekket. Vi vet at kvinner som lever med voldsalarm over lenge tid må leve med belastende usikkerhet om når sakene skal opp for retten, bistandsadvokatene har gitt opp, sårbare barn lider under situasjonen.

Situasjonen i Øst Politidistrikt er alvorlig. Nærpolitiet svikter, ikke minst i befolkningsrike politidistrikt. Det er rett og slett ikke kommet mer politi nær folk.

Regjeringens forslag til statsbudsjett er en reell nedbemanning av politiet.  Arbeiderpartiet ser problemene og gjør noe med dem. Vi legger inn 340 millioner til politidistriktene, for å styrke deres frie handlingsrom, bemanning og drift.  

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags