Østmarka som nasjonalpark

VALGKAMPSAK: Ski Venstre vil gjøre kampen for å etablere Østmarka som nasjonalpark til en valgkampsak.

VALGKAMPSAK: Ski Venstre vil gjøre kampen for å etablere Østmarka som nasjonalpark til en valgkampsak.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Ski Venstre er klare til å ta en ny kamp for nasjonalpark i Østmarka. Tenk hvor fantastisk det hadde vært å få en nasjonalpark så nært Norges tettest befolkede område. Vi har mye natur av høy verneverdi , men ingen nasjonalpark i Østlandsområdet. Dette er en sjanse vi ikke kan la gå fra oss.

Attraktivt som boområde

Ski Venstre ser det som utelukkende positivt å etablere en nasjonalpark i Østmarka. Det kan både sikre at målet om vern av skog nås, men også gi verdifull vekst i form av økt villmarksturisme, og gjøre områdene rundt Østmarka enda mer attraktive å bo i. Dette er et viktig punkt i vårt miljøprogram for neste valgperiode. 10 prosent av skogen må vernes hvis vi skal klare å reversere utryddelsen av artene våre. I Norge er det mange arter som er truet, også i Ski.

Eksotisk

En nasjonalpark i Østmarka vil være en berikelse for innbyggerne i hele regionen. Sammen med et nasjonalparksenter med mange aktiviteter vil parken skape helt nye muligheter for turister og turistnæringer i regionen. I et fylke med stor befolkningsvekst og stort utbyggingspress er det helt nødvendig at vi sikrer et slikt naturområde for fremtidige generasjoner. I Østmarka finner man alt fra dype eventyrskoger til flotte utsiktspunkter. Et velutviklet sti- og løypenett i kombinasjon med urørte områder tilbyr opplevelser for alle ønsker og behov. At området er beriket med både ulv og gaupe, rådyr og elg gjør området svært eksotisk og vil øke opplevelseskvaliteten for innbyggerne og danne grunnlag for bynær villmarksturisme. Dette er en voksende næring flere steder i Norge - nå har også Akershus muligheten til å tilby det samme.

Østmarka som valgkampsak

Skogvern er også et viktig klimatiltak fordi skogen binder opp karbon i trær, røtter og skogsjord. Østmarka nasjonalpark vil fremme naturnært friluftsliv og aktiviteter for alle, med gammelskog og opplevelsesskog, turløyper, skiløyper og turisthytter for overnatting. Markaloven alene er ikke nok til å sikre alle disse verdiene for fremtiden.

Derfor vil Ski Venstre gjøre kampen for å etablere Østmarka som nasjonalpark til en valgkampsak.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags