Gå til sidens hovedinnhold

Oppsiktsvekkende arrogant av Venstre

Ja til lokaldemokratisk styring

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er ingen bombe at Venstre for å gå i regjering med H og Frp, fikk klarsignal for første etappe i retning Østmarka Nasjonalpark. Det er heller ingen overraskelse at Johan G. Ellingsen og Enebakk Venstre applauderer dette.

Det oppsiktsvekkende er Enebakk Venstres manglende respekt for lokaldemokratiske beslutninger. I innlegget i Enebakk Avis 8. mars, skriver Ellingsen bl.a. følgende: «Ski kommuneskoger har meldt inn noe av sitt administrativt vernede areal til nasjonalparken, og nå må Enebakk kommuneskoger kjenne sin besøkelsestid å melde inn sitt tilsvarende areal som grenser inn til den foreslåtte grensen».

Her viser Enebakk Venstre en arroganse i overfor lokalpolitiske vedtak som vi sjelden møter. Flertallet i Enebakk kommunestyre har ved flere anledninger klart gått imot Østmarka Nasjonalpark. Likevel tillater Venstre seg, i sin iver for en enda større nasjonalpark, å legge inn deler av vårt arvesølv Enebakk kommuneskoger, i potten.

Ifølge Venstre er det også private skogeiere som har meldt interesse for å innlemme areal i nasjonalparken. Vi formoder at det her siktes til ordningen staten har med kompensasjon for frivillig skogvern. Dette er en ordning hvor lokaldemokratiet er helt tilsidesatt. Mye peker derfor i retning av at områdene Oslo kommune eier i Enebakk, bare er et første skritt for å få en enda større Østmarka Nasjonalpark.

Senterpartiet har i debatten pekt på at det mest verneverdige områder i Østmarka alt har status som Naturreservat, og at Markaloven er et godt virkemiddel for å avveie ulike brukerinteresser i Østmarka. Erfaring, både nasjonalt og internasjonalt, viser at mer vern og flere forvaltningsregimer, fører til økt byråkrati og mer sentral styring over våre felles naturressurser.

Med verneområdene i Østmarka, Gaupesteinmarka, Gulltjernmosen (litt i Enebakk) og frivillig skogvern, bl.a. Rud på Flateby, nærmer Enebakk kommune seg den statlige målsettingen om vern av 10 % av skogsarealet.

Senterpartiet vil ha størst mulig lokalpolitisk styring over naturressursene i Enebakk og går inn for å videreutvikle styring innen rammene av Markaloven med tilhørende forskrifter. Et Markasenter, som viser de helt unike kvalitetene i Oslomarka, ønskes velkommen til Enebakk.

Kommentarer til denne saken