Politiet i Follo har misforstått rusreformen

Av
DEL

LeserbrevMarius Gunnerud sier i et intervju med Østlandets Blad at han er skeptisk til Rusreformutvalgets forslag til gjennomføring av regjeringens varslede rusreform.

Jeg vil anmode leserne om å laste ned NOUen fra regjeringens nettsider. Utvalget har jobbet i ett og et halvt år med å produsere et kunnskapsgrunnlag for å gjøre best mulig avveide anbefalinger.

Vi har ikke gått “fra en løsning til en annen uten å vise tegn til å kunne ha to tanker i hodet samtidig”, slik Gunnerud anklager oss for.

Vi har anbefalt avkriminalisering av bruk og besittelse av illegale rusmidler så lenge det er til eget bruk. En anbefaling som er i tråd med Riksadvokatens syn, FN og flere internasjonale fagmiljøer. Ingen (!) faginstanser lister opp strafferettslige virkemidler som gode forebyggende tiltak.

Det synes viktig å oppklare i politiets forvirring. Avkriminalisering må nemlig aldri forveksles med legalisering. Reformen handler kun om at besittelse og bruk av mindre mengder rusmidler tas ut av det strafferettslige, flyttes over til det sivilrettslige, der helsevesenet får ansvaret for forvaltningen.

Etter vår anbefalte modell, vil ikke reaksjonen fra samfunnet lenger være strafferettslige virkemidler, men en obligatorisk samtale hos en rådgivende enhet i kommunen, og tilbud om hjelp og oppfølging for de som trenger det. Politiet vil fortsatt ha det avdekkende ansvaret.

Da vi pratet med politifolk i Portugal, som avkriminaliserte i 2001, kunne de fortelle oss at de høstet mer tillit hos det rusbrukende publikummet. Trolig finnes det personer i rusmiljøene med behov for bistand fra politiet som de ikke spør om i dag, fordi de er kriminaliserte.

Det er fint at Gunnerud ikke ønsker å straffe voksne rusavhengige, men det er grunn til å spørre seg hvor faglig forsvarlig det er å straffe ungdom i risikosonen for bruk. Mange av disse ungdommene bærer med seg vanskelige erfaringer og har en kompleks traumehistorikk. De trenger å bli møtt med respekt, forståelse, omsorg og faglig fundert praksis. Aldri straff, isolasjon, trusler om straff eller stigma i form av rulleblad som begrenser dem når det kommer til valg av yrke og utdanning senere i livet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags