Jeg som Helge Mehus er opptatt av at Norge har god beredskap, men vi er dypt uenige om hvem som svekker den. I VG artikkelen «Delta-sjefen slår tilbake mot støy-kritikk: − Svekker beredskapen» tar Helge Mehus et oppgjør med støykritikerne og fyrer sågar av et retorisk spørsmål i retur «tar dere ansvaret, Venstre?». Men er det egentlig støykritikerne som svekker den, Mehus?

La meg presisere at Mehus' påstand om at foreslått beredskapssenter er innenfor støyregelverket ikke er korrekt. Han legger til grunn et regelverk som ikke er gjort juridisk bindende i hverken Oppegård eller Ski kommune. Tiltakshaver har videre ikke foretatt en samlet vurdering av støykildene eller en helhetlig konsekvensutredning av senterets innvirkning på omgivelsene slik forskriftene legger til grunn. Hadde de gjort det, er jeg redd for at det totale støybildet neppe hadde gått i favør av senterets plassering. Og det er vel kanskje mye av årsaken til at senteret møter så sterk motstand, at en stor del av befolkningen føler at tiltakshaver her har et for sterkt fokus på beredskapssenter og for lite på folk?

Et samlet formannskap i Oppegård kommune, samt kommuneleger er sterkt kritiske til planene som er presentert. Ikke minst bekymrede beboere og foreldre. Bør vi virkelig tie og akseptere, Mehus? At barn vil høre skytelyder og helikoptre som tar av noen hundre metere unna? Akseptere at politiet ødelegger grøntarealene vi bryr oss om? Forringer livskvaliteten vår, bare for at dere skal ha reelle lysforhold i det dere trekker avtrekkeren helt inn? 

Barn som går på skole, leker, blir undervist og overnatter i skogen. Barn som sover ute i barnehagen. Barn som kommer fra krigsherjede land som Afghanistan og Syria. Barn som leker over alt, i det som i dag er sunne og stabile omgivelser med lite støy. Ifølge Delta-sjefen, så er det ikke snakk om helikoptertrafikk, skyting og sprenging til alle døgnets tider. Har han egentlig lest  planen slik den foreligger? Helikoptertrafikken vil være 24/7 365 dager i året, alt etter når behovet melder seg. Skyte og treningsaktiviteten vil være størst når barna er på skolen og i barnehagen, eller på SFO og på fritidsaktiviteter. Helikoptertrafikken er også størst på dagtid. Uforutsigbar støy med impuls og basspreget karakter vil prege støybildet i det som i dag er sunne og støyskjermede omgivelser.

Hadde Mehus lest planen med nøytrale øyne, hadde han da vært mer oppgitt over tiltakshavers manglende evne til å se helheten? At politisk hastverk har medført en plan som hadde fortjent så mye mer? At politiet trenger en plan hvor de kan øve så mye, så lenge og under så reelle forhold som helst? Fra helikopter eller på bakken, i omgivelser som er tilrettelagt for en slik plassering? En plan som la til rette for samtrening på tvers av politi og det militæret? En beredskap som ville være i stand til å håndtere større og mer omfattende hendelser? En plan som lenge før den var på dagens nivå, innså at dette ikke ville la seg gjennomføre fordi prisen for omkringliggende befolkning ble for kostbar? Abid Raja og Trine Skei Grande og andre partier ser mer av denne totaliteten, Mehus. Å gi foreldrenes legitime meninger og meningfeller ansvaret for svekket beredskap er virkelig skivebom.