Den viktigste nasjonalformuen vi har er ikke oljen, men folk som går på jobb

HØYRE: Gruppeleder Anne Kristine Linnestad i Ski.

HØYRE: Gruppeleder Anne Kristine Linnestad i Ski. Foto:

Av

Mye går bra i Ski, Oppegård og landet som helhet. Men nå må det omstilles, skriver Høyres Anne Kristine Linnestad.

DEL

LeserbrevMye går bra i landet og i Ski og Oppegård, med lav ledighet og sterk økonomisk vekst. Men norsk økonomi må omstilles for å legge til rette for at flere bidrar til statsbudsjettet fremfor å leve av statsbudsjettet. Det må bli lettere å skape nye jobber i privat sektor og mer lønnsomt å investere i norske bedrifter.

Høyre i regjering har gjennomført tiltak som har fått veksten i norsk økonomi opp. For å bidra til en nødvendig omstilling i norsk økonomi skal vi fortsette satsingen på kunnskap, samferdsel og innovasjon.

Høyre har allerede bidratt til å redusere næringslivets kostnader med 15 milliarder kroner. De neste årene skal vi redusere rapporteringsbyrden for næringslivet med 10 milliarder kroner, gjennomføre tidenes samferdselsløft, fortsette kompetansehevingen i skolen og i arbeidslivet og senke skattene for dem som skaper jobbene og de som jobber der, blant annet ved å redusere selskapsskatten til 22 prosent.

Slik skaper vi et bærekraftig velferdssamfunn. Høyre ønsker at enda flere skal få en jobb å gå til. Derfor har regjeringen satt ned et sysselsettingsutvalg som skal foreslå tiltak som kan få flere i jobb, også blant gruppene som er mest utsatt. Vi har lansert en inkluderingsdugnad, for å bidra til å inkludere flere i arbeidslivet.

For å legge til rette for at bedriftene kan skape flere jobber må vi skape mer, ikke skatte mer. Derfor vil vi fase ut formuesskatten på arbeidende kapital som er en særnorsk skatt på maskiner, traktorer og verkstedhaller for eksempel og som kun betales av norske eiere. Ifølge NHO sier 8 av 10 av deres medlemsbedrifter at de vil ansette flere dersom denne fjernes. Maskinskatten, som lenge var et hinder for bedriftene, blir nå fjernet.

Ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber. Nå må vi bruke de gode tidene på å inkludere flere i arbeidslivet.

I møte med eldrebølge, ny teknologi og klimaendringer og for å bygge et bærekraftig velferdssamfunn må det skapes enda flere jobber. Vårt nye arbeidsliv må være grønt, smart og nyskapende.

En stor offentlig sektor krever stor verdiskaping i privat sektor og derfor er det viktigste for Norge fremover å skape flere lønnsomme jobber i privat sektor.

Vi er på rett vei og optimismen er tilbake i norsk økonomi. Ledigheten har ikke vært lavere siden 2009. Den registrerte ledigheten per november 2018 var 2,3 prosent og i Ski og Oppegård var den under 1,5 %. Bare det siste året er det skapt 44.000 nye jobber på landsbasis. Under forrige oppgangsperiode gikk nesten alle jobbene til arbeidsinnvandrere men denne gangen må vi bruke de gode tidene på å inkludere flere som bor i Norge i arbeidslivet. Mennesker med funksjonsnedsettelser og innvandrere, både kvinner og menn, må i større grad bli en del av dem som har en jobb å gå til.

Derfor heier Høyre på alle verdiskaperne i Norge. Alle som kan, skal arbeide. Noe annet er å sløse med folks kompetanse. Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best.

Anne Kristine Linnestad

Gruppeleder for Høyre i Ski

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags