Høyre - et uansvarlig parti i Ski

Leserbrev fra en entusiastisk ordfører over ny videregående ved siden av rådhuset i juni 2015

Leserbrev fra en entusiastisk ordfører over ny videregående ved siden av rådhuset i juni 2015 Foto:

Av
DEL

LeserbrevI oppslag på ØB Nett 27.februar prøver Høyre å legitimere sin snuoperasjon om ny videregående skole i Ski med økonomisk ansvarlighet. Hvordan kan Høyre bli provosert av noe de selv har vært med på å bestemme gjennom flere år? 

I oppslaget sier Høyres Johan Kristian Bjerke: « Allerede fra start har Høyre vært skeptisk til å bygge en videregående skole i sentrum». Dette er mot bedre vitende, og stemmer rett og slett ikke! Daværende ordfører Linnestad fra Høyre skapte store forventninger til å få en ny videregående skole i Ski sentrum, og bejublet planene, blant annet gjennom oppslag i ØB. Hun er sitert i ØB 10. juni 2015 på «..dette blir en skikkelig vitamininnsprøyting for oss som bor i Ski og som ønsker å flytte hit, sier en oppglødd ordfører». https://www.oblad.no/akershus/ski-ungdomsskole/ski/beste-tomten-for-ny-videregaende-skole-er-midt-i-ski-sentrum/s/5-68-67982 Linnestad var, i kraft av sin rolle som ordfører, altså en pådriver for de vedtak fylket vedtok, og har siden som gruppeleder for Høyre i Ski sørget for tilslutning i egen gruppe for ny VGS i sentrum ved de vedtak Høyre har stått samlet bak i flere år.

Hvor står Linnestad nå?

Vi er spent på hvor Høyres gruppeleder, Anne Kristine Linnestad, står i saken nå. Oppslaget med Bunæs og Bjerke står langt fra det standpunkt Høyre har hatt i saken siden 2015.

Forhandlingene med Akershus fylkeskommune har vært gjennomført med bred politisk forankring, hvor Linnestad selv har deltatt i møtene. Kommunestyret og politiske utvalg er løpende holdt orientert. Høyre har riktignok en gang fremmet forslag om å tilleggsutrede en alternativ plassering av skolen, som aldri var aktuell for fylkespolitikerne. Når dette forslaget falt, har de konsekvent stemt for alle forslag til vedtak i saken – helt fram til nå i siste runde. Så at Høyre har vært skeptiske til prosjektet fra start er det reneste tullball.

Høyre har altså, med Linnestads egne uttalelser ønsket ny videregående skole med folkebibliotek, kulturskole og andre kommunale funksjoner ved rådhuset. Dette stemmer de også for flere ganger. Nå – helt på tampen- prøver Høyre seg på en omkamp ved å ta ut folkebiblioteket med begrunnelse i økonomi. Dette er totalt uansvarlig! Høyres gruppeleder har ikke selv tydeliggjort partiets snuvending, hverken i kommunestyrets siste saksbehandling eller i ØB om denne saken. Vi kan jo spekulere i at det er et veloverveid valg, fordi det Høyre her presterer er meget uheldig og skaper stor usikkerhet om kommunens langsiktighet og stødighet i store prosjekter med stor betydning for Ski.

Høyt spill – stor risiko- snart valg

Høyre ville altså risikere å forkaste å ta med folkebiblioteket som en kommunal del , og som klart vil forsinke hele prosjektet, og kan medføre at fylkeskommunen etablerer skolen i en annen kommune.

Akershus fylkeskommune har advart mot forsinkelser. De må ha en skole på plass nå, og ingen tid å miste. Hadde prosjektet falt, eller blitt forsinket nå, kunne vi også risikert at Kirkeveien hadde blitt utsatt. Dette skal nemlig bygges samtidig. At Høyre prøver å fremstå som et ansvarlig parti med å stemme enstemmig for bibliotek i ny videregående skole i formannskapet 7. februar, for så å stemme for å ta ut biblioteket i kommunestyret 13. februar, faller på sin egen urimelighet. Det er ikke å ta ansvar. Det er ikke noe annet enn totalt uansvarlig og vinglete.

Høyre vet at leien skal være såkalt «kostnadsdekkende leie» og at Ski kommune ikke skal betale en krone mer enn fylkeskommunen skal i husleie i de nye lokalene. Høyre kjenner også godt til de betingelsene som er satt for overføring av tomta til den nye skolen.

70 millioner er summen estimert til etter forhandlinger mellom politisk og administrativ ledelse, der også gruppeleder i Høyre, Linnestad, har deltatt. Beløpet mottar Ski kommune ved at Akershus fylkeskommune bygger et offentlig tilgjengelig parkeringshus med 200 p-plasser under skolen, og overfører det til Ski kommune som vår eiendom. Derved vil kommunen få alle inntektene fra parkeringen. Inntekter fra parkeringen forventes å være vesentlig høyere enn de økte leiekostnader for bibliotek. Forventet levetid på et parkeringshus er 50 år. Dette mener vi er en god avtale for Ski kommune. Og- Høyre stemte for dette også. De er altså for tomtesalget i kommunestyret, men i mot det i ØB! Det er meningen i kommunestyret som er den gjeldende i lokale demokratier.

Mennesker fremfor milliarder?

Høyre omtaler seg ofte som et kulturparti. Hvordan måler så Høyre lønnsomhet i å investere i kultur, skole og idrett? I denne saken synes tre områder å være viktige for Høyre: økonomi, plassering og byggehøyder. Hvor er Høyres interesse for byutvikling, kulturtilbud og et pulserende sentrum for og med mennesker? Dette var Linnestad opptatt av som ordfører. Hun omtalte den nye skolen som en motor i byutviklingen, som kunne «vitalisere sentrum» i leserinnlegg i ØB. På målstreken skal alt plutselig måles i penger. Er det ikke lenger mennesker fremfor milliarder for Høyre? Er det ikke lenger riktig å investere i mennesker, kultur, åndelig vekst?

Til tross for at de nå plutselig er veldig bekymret for økte utgifter til biblioteket, har de stemt for å bruke hundrevis av millioner til idrett. 450 millioner til ny svømmehall, 80 millioner til turnhall, og i tillegg har de stemt for nye flerbrukshaller tre steder bare i Ski kommune. Det er merkelig at Høyre ikke lager debatt om disse tiltakene, når de er så bekymret for kommunens økonomi? Oppimot en milliard til idrett er ikke noe problem, men noen økte utgifter til kulturformål har ikke kulturpartiet Høyre råd til.

Høyre forhandler direkte med Thon

Høyres gruppe har også en merkelig form for politisk saksbehandling. I kommunestyrets behandling framkom det at de, uten å gå veien om administrasjonen, har kontaktet Thongruppen og bedt om «tilbud» på leie frem i tid for biblioteket på Storsenteret. Dette er en ny praksis vi ikke har hørt om tidligere. Det kan skape uheldige bindinger mellom politikere og næringsdrivende som kan skape tvil om upartiskhet og svekke omdømme til politiske beslutninger i kommunestyret. At dette kommer som et spill på slutten av en sak som vi har jobbet med og vært enstemmige om i fire år er bare sterkt beklagelig og veldig uryddig.

Hanne Opdan (Ap), Camilla Hille (V), Morten Ellingsen (Ap), Anders Graven (Sp), Bård Hogstad (Sv), Marthe A. Iversdatter (Mdg)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags