Regionbyer er miljø- og skoleverstinger

Av
DEL

Leserbrev
Produksjon av en tonn sement tilfører luften et tonn CO2. Det må regnes med når trehus med CO2 lagring erstattet med tett blokkbebyggelse som delvis er i betong. I en kompakt bebyggelse med lite sol, lys og grønt reiser folk mer bort, bl.a. til Syden, det gir mer CO2-utslipp enn noen småturer med el-sykkel, bil, el-bil og el-buss.

Med store skoler må barna kjøres mer, enn med mindre skoler der barna bor. Skoler i Regionbyene vil trolig få overkapasitet i all overskuelig fremtid. Ingen med barn ønsker å flytte inn i et tett blokkområde utenfor Oslo. Når nye boliger er i blokker stuper barnetallet. Fremmed arbeiderene flytter hjem og vi få færre nye landsmenn. Med store skoler der det bor få barn, må mange biles fra steder utenfor regionbyene hvor det er attraktivt å bo med barn. Bedre for barna og mindre kø og kaos med mindre skoler der barna bor.
Fra et område saneres ved at gamle hus rives og helt nye bygges, tar det 60 år før trivselen i området er tilbake, ifølge byplanlegger Dokk Holm ved NMBU. Regionbyene kan derfor i flere år bli verstinger med hensyn på det sosiale miljø.

Alle snakker om frivilligheten som et gode, den holder ofte til i gamle hus med sjel, hus som blir revet for å gi plass til nybygg for å tilfredsstille sentrale myndigheters ønsker om regionbyer.

Trygve Roll-Hansen, Dugnadsarbeider på D6, Ås tettsted

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags