Regjeringen overkjører lokaldemokratiet

Hoda Imad, Utdanningspolitisk talsperson Viken Arbeiderparti

Hoda Imad, Utdanningspolitisk talsperson Viken Arbeiderparti Foto:

Av
DEL

LeserbrevHøyreregjeringen viser tydelig at de ikke har forstått at landet vårt ser ganske annerledes ut når de nå tvinger alle fylker til å innføre karakterbasert opptak i videregående opplæring. Ikke alle fylker ser ut som Oslo. I tvangssammenslåtte Viken er avstandene betydelig større, reiseveien mye lengre og kollektivtilbudet ekstremt variert.

Det som er riktig i ett fylke er ikke nødvendigvis det riktige i et annet fylke. Det er derfor videregående opplæring har ligget under fylkeskommunen, slik at lokale folkevalgte som kjenner de lokale forutsetningene kan fatte vedtak basert på lokale utfordringer og muligheter. Nå ønsker regjeringa å overkjøre lokaldemokratiet ved å ta fra de som veit best hvor skoen trykker, muligheten til lokale variasjoner i opptaksreglement for videregående opplæring.

Selv hvor mange ganger Høyreregjeringen bruker ordet «fritt», blir ikke karakterbasert opptak friere. Tvert imot. Høyres frihetsbegrep er forbeholdt ressurssterke elever med toppkarakterer, som går studiespesialisering og som er bosatt i byer med gode kollektivmuligheter og korte avstander. Altså, de færreste av dagens ungdom.

I dag er det jo uansett slik at dersom du vil gå en linje som ikke finnes i din inntaksregion, så har du lov og rett til å søke fritt i hele Viken. Målet er at de fleste studieprogrammene skal være på skoler nær deg, slik at du som elev ikke får unødvendig lang reisevei til og fra skolen. Vi veit tross alt at sannsynligheten for ikke å fullføre videregående blir større dersom du blir tvunget en lang reisevei eller til å bo hjemmefra når du ikke sjøl er klar for det.

Nettopp derfor har elevene og Elevorganisasjonen sagt at de er sterkt imot regjeringas overkjøring. Partene i arbeidslivet, NHO, LO og Virke har også sagt at de er negative til forslaget og bekymra for framtidas arbeidstakere og arbeidsgivere. Lærerne, organisert gjennom Utdanningsforbundet, Delta og Skolenes Landsforbund, har også vært blant de tydeligste mot regjeringas ønske om en standardisering av skole-Norge. De ser hver eneste dag hvordan lang reisevei, karakterpress og tap av motivasjon kan føre til drop out.

Derfor er det betimelig å spørre Høyre og resten av regjeringa hvem de representerer når de nå prøver å overkjøre fylkene, elevene, lærerne og arbeidslivet?

Jeg forstår at regjeringen er bitter for at de har mistet styringen i nesten samtlige av fylkene i landet, og dermed mistet styringen over videregående skoler. Men veien de nå går med å overkjøre lokaldemokratiet er grunnleggende feil.

Kanskje er det på tide at Høyre fjerner de ideologiske skylappene og begynner å lytte til de som veit best?

Hoda Imad, Utdanningspolitisk talsperson Viken Arbeiderparti, Viken

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags