Det finnes muligheter!

Styrke: Vi må styrke evnen til å be om hjelp, problemløsningsadferd/mestring og arbeide for god psykisk helse – etablere den grunnleggende tilliten som trengs, skriver Tove Gundersen.

Styrke: Vi må styrke evnen til å be om hjelp, problemløsningsadferd/mestring og arbeide for god psykisk helse – etablere den grunnleggende tilliten som trengs, skriver Tove Gundersen.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerRådet for psykisk helse er overbevist om at forebygging på flere nivåer, samarbeid mellom helsetjenesten og skole, arbeid og frivillighet vil redusere risikofaktorer og antall selvmord betraktelig. Vi må redusere psykiske lidelser, ensomhet, rus, arbeidsløshet og fattigdom.

Styrke evnen til å be om hjelp, problemløsningsadferd/mestring, tilgjengelighet til helsehjelp og arbeide for god psykisk helse. Kunnskap og åpenhet vil bidra til dette, og da fra helt ung alder.

Vi kan ikke forutse ethvert selvmord. Samtidig vil bedre tid for de sykeste, og tettere oppfølging etter utskrivning redusere risiko og forhindre mange – overganger er en risiko i seg selv.

Åpenhet og nullvisjon er vesentlig, samtidig kan vi ikke forebygge og forutse alt. Mennesker blir syke og vi må ha sikkerhetsnett, god omsorg og behandling, kvalitet som er individuelt tilpasset. Spørsmålet «hva er best for deg» stilles ikke ofte nok. Pårørende blir ikke tilstrekkelig involvert. Det går for fort i svingene.

Aktivt oppsøkende team, tilgjengelige tjenester, telefoner og hjemmebesøk samt meningsfulle aktiviteter må til. Folk må ha noe å stå opp til. Alle trenger fellesskap og tilhørighet.

Det har ikke vært gode nok oversikter og det er mangelfulle registre. Omfanget har ikke har vært kjent og fanget opp. Hvilke konkrete tiltak som hjelper er ingen hundre prosent sikre på, men vi påstår at i sum forhindrer målretta tiltak forekomsten av selvmord.

Mer satsing og oppfølging i en så politisk styrt sektor som helse, er nødvendig. Det er gjennom oppdragsdokumentene at sykehusene får føringer, og her må det følge ressurser.

Det er behov for kompetanse, og det må bli muligheter og aksept for at mange pasienter trenger flere liggedøgn i psykisk helsevern. Dette er nødvendig for å få etablert den grunnleggende tilliten som gjør at folk tar imot hjelp og øyner et håp. Det finnes alltid muligheter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags