Sentrumsutvikling – også for myke trafikanter

Ski kommune og Kristine Sand jobber med en strateagi for sykkel, hvor målet er at 20 prosent av alle reiser skal foregå med sykkel.

Ski kommune og Kristine Sand jobber med en strateagi for sykkel, hvor målet er at 20 prosent av alle reiser skal foregå med sykkel. Foto:

Av

At bilbruk må begrenses er helt nødvendig også i Ski om vi skal klare de forpliktelser vi har vedtatt både i Ski kommunestyre og i Akershus fylkesting, skriver Roar Thun, 4. kandidat Ap, Nordre Follo.

DEL

LeserbrevI ØB 3. mai er Frps ungdomskandidat Stellan Hjerpset-Østlie engstelig for at myke trafikanter som gående og syklister prioriteres foran bilen i Sykkelstrategi for Ski kommune. En strategi som utvalg for teknikk og miljø enstemmig har vedtatt å legge ut på høring. Også Frps representant i utvalget stemte for strategien. Dette er tydeligvis noe som har falt Hjerpseth-Østlie tungt for brystet, eller som han selv gir uttrykk for «jeg synes lite om at kommunen gjør det vanskeligere for bilister».

Det er ikke noe nytt at kandidater fra Frp til høstens kommunevalg i Nordre Follo tar avstand fra partifellers stemmegivning i kommunestyret eller i utvalg. Dette mønsteret går igjen, og gjerne basert på frykt for det ene og det andre.

Vedtatt sykkelstrategi som nå er til offentlig høring er en konstruktiv oppfølging av vedtatte planer for sentrumsutviklingen i Ski som det har vært bred politisk enighet om. En strategi skal jo peke ut retning og veivalg. Den prioriterer myke trafikanter på bekostning av bilbruk. Men sykkelstrategien setter jo ingen «bom» for bilbruk. At bilbruk må begrenses er helt nødvendig også i Ski om vi skal klare de forpliktelser vi har vedtatt både i Ski kommunestyre og i Akershus fylkesting. Mange av oss har gode muligheter for å kunne velge andre fremkomstmuligheter enn bilen på små turer, og helsegevinsten er ikke ubetydelig om vi benytter beina eller tar sykkelen oftere i bruk. Også de som er avhengige av bilen skal sikres fremkommelighet, selv om også de må påregne endrede kjøremønster i forhold til de vi hadde i går.

Sykkelstrategien uttrykker mål om 20 % sykkelandel innen 2030. Urealistisk, hevder Frps Hjerpset-Østlie, svakt repliserer MDGs Finngard-Moe som vil strekke seg lengre. Vi i Arbeiderpartiet mener dette er en realistisk målsetting å jobbe mot. Men det kommer ikke av seg selv, skal vi lykkes med dette må vi tilstrebe et best mulig sammenhengende sykkelveinett. Det skal oppleves trygt for alle i Ski som går eller sykler til/fra skolen. Det skal legges til rette for mer sykling og bedre sikkerhet for syklister, og vi skal prioritere vedlikehold/drift av sykkelveier, sykkelfelt og gang- og sykkelveier. Her har fortsatt en vei å gå, noe også strategien erkjenner.

Ingen strategi er hugd i stein, ei heller sykkelstrategien. Den er nå til offentlig høring. Vi skal grundig vurdere de innspill som høringen gir frem mot vedtak i kommunestyret, og Arbeiderpartiet skal bidra til gjennomføring av en realistisk og fremtidsretta sykkelstrategi. Arbeiderpartiet vil en helhetlig byplanlegging, da må vi ta hensyn til alle trafikantene!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags