Legg ned helseforetakene og gi sykehusene tilbake til kommunene!

Lukkede dører: Helse Sør-Øst befinner seg bak lukkede dører på en helt annen kant av landet og skal ikke få tukle med vårt lokale sykehus i Ski, mener innsenderen.

Lukkede dører: Helse Sør-Øst befinner seg bak lukkede dører på en helt annen kant av landet og skal ikke få tukle med vårt lokale sykehus i Ski, mener innsenderen.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerVåre sykehus tilhører befolkningen. I forbindelse med at Helseforetaksmodellen trådte i kraft i 2002, ble sykehusene overdratt fra kommunene til Staten. Helseforetaksreformen ble gjennomført som hastesak uten nødvendige konsekvensanalyser i forkant.

Den ble heller ikke stemt igjennom på demokratisk vis. Den ble nærmest ved et kupp innført av blant annet daværende helseminister Tore Tønne. Deretter «abdiserte» helseministeren ved at han delegerte all helsemakt til de regionale helseforetakene, der alle beslutninger vedrørende våre sykehus blir fattet bak hermetisk lukkede dører. Denne handlingen medfører at sykehusene blir styrt som økonomiske foretak, og ikke etter forvaltningsmodellen, slik som før.

Nedbyggingen av Ski sykehus strider mot Helseloven, på grunn av at sykehuset i dag ikke er i stand til å gi befolkningen i Follo adekvat pasientbehandling. Sykehuset er blitt strippet for vitale funksjoner og avdelinger, herunder Palliativ avdeling. Den nedbyggingen som er blitt foretatt ved Ski sykehus kan likeledes være grunnlovsstridig, på grunn av at det neppe kan være i tråd med Grunnloven å drive offentlige virksomheter som foretak. (Foretaksloven fungerer på en nokså forskjellig måte fra Forvaltningsloven).

Det er heller ikke blitt foretatt nødvendig avstemning blant befolkningen i forkant av denne handlingen. Vi er blitt ført bak lyset. Den norske befolkningen blir fratatt lokalsykehus, distriktssykehus og andre livsnødvendige helsetilbud og andre livsnødvendige helsetilbud uten at helseministeren griper inn.

Det hele er så graverende at saken bør kunne prøves for Menneskerettsdomstolen.

Helseforetaksreformen må legges ned og sykehusene må tilbakeføres til kommunene igjen. Dermed vil også den dysfunksjonelle Samhandlingsreformen kunne legges død. Pasienter vil med dette oppleve mindre fare for å ende opp som svingdørspasienter ved sykehusene, på grunn av at de da ikke lenger vil være kasteballer mellom stat og kommune.

Fragile pasientgrupper skal ikke behøve å måtte oppleve stadige utskrivninger og reinnleggelser før de er ferdigbehandlet! Før Helseforetaksreformen trådte i kraft var kun Rikshospitalet og Radiumhospitalet statlige. Hit kommer pasienter fra hele landet. La derfor disse sykehusene fortsette å ha statlig eierskap. De øvrige sykehusene tilhører primært befolkningen i sine respektive kommuner.

Det er viktig at disse får ha sine sykehus i fred og selv får bestemme over drift og utvidelser i takt med befolkningsøkningen. Erfaringer fra blant annet Sykehuset Østfold Kalnes, A-hus, nedleggelsen av Aker sykehus viser at Staten gjennom de regionale helseforetakene, deriblant Helse Sør-Øst, gjør en meget dårlig jobb som sykehuseier.

Nå vil man utrolig nok også legge ned Ullevål sykehus, som er et av de viktigste og mest avanserte sykehus vi har i landet. Det er derfor blitt dannet en egen Facebookgruppe «NEI til nedleggelse av Ullevål sykehus».

Ledelsen ved Helse Sør-Øst befinner seg bak lukkede dører på en helt annen kant av landet og skal ikke få tukle med vårt lokale sykehus i Ski. Det bor over 130.000 sjeler i Follo som er ganske lei av å bli sendt som pakkepost til A-hus på Lørenskog, samt av å være salderingspost på helsebudsjettet.

Legg ned helseforetakene og gi sykehusene tilbake til kommunene. Bygg ut Ski sykehus, men gi oss først og fremst tilbake palliativ avdeling. Det er uhørt at pasienter i den terminale fase av livet ikke skal kunne få tilbringe sine siste dager hjemme sammen med sine kjære!   

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags