Vi ønsker ikke at Ski kommune skal bruke sykehuset til mange kontorplasser

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerFredag 22.09.2017 ble det offentlig - Ahus selger Ski sykehus til Ski kommune for kr 123.750.000. Kommunen blir dermed eier av hele bygningsmassen på om lag 9000 kvm, hvorav Ahus skal leie ca. 3000 kvm,, og Follo lokalmedisinske senter (FLMS) ca. 1300 kvm. Arealet skal gradvis utvikles med flere kommunale helsetjenester og gjennom samhandling med spesialist- og primærhelse- tjenestene.

Da Ahus overtok Ski sykehus 01.01.2011, sa daværende direktør Erik K. Normann at Follo-folk «hadde vunnet det store loddet» som fikk et fantastisk helsetilbud på Ski sykehus og Ahus. Dessverre er mange av de tidligere tilbudene på Ski sykehus, som var høyt vedsatt av pasienter og pårørende, blitt avviklet eller flyttet til Ahus på Lørenskog, bl.a. døgnåpen nevrologisk avdeling, dagrehabiliteringen, palliativ avdeling, skadelegevakten og deler av laboratoriet, og nå 01.07.17 - sengepostavdelingen.

Ahus vil heretter leie lokaler på sykehuset av Ski kommune til sine spesialisthelsetjenester, som vil bli utført på dagtid. Leieavtalen gjelder foreløpig for 10 år, men kan forlenges med 5 år om gangen. Her vil det fremdeles være polikliniske konsultasjoner, medisinsk dagbehandling og dagkirurgi. Ahus vil bl.a. utvikle tilbudet innen fordøyelsessykdommer gjennom å utvide kapasiteten på gastrolaben på Ski.

Follo lokalmedisinske senter (FLMS) driver den eneste sengeposten (KAD) på Ski sykehus med foreløpig 14 senger. Senteret driver også Follo legevakt på kvelds- og nattetid samt i helgene. Ski kommune har planer om å samle flere av sine helse- og omsorgstjenester på Ski sykehus når de overtar som eiere. I første trinn vil de etablere et mestringssenter som vil inneholde rom for trening, kartlegging, utprøving og demonstrasjon av hjelpemidler. Det vil også komme et mottakssenter for pasienter som er skrevet ut fra Ahus eller andre spesialistsykehus og som trenger tett oppfølging. Kommunen vil nå kunne samlokalisere avdelingen med spesialisthelsetjenesten, FLMS, fastlegekontoret og mestringssenteret. Det er planer om kontorer for rus- og psykisk helsearbeid og en mulig utvi delse av kjøkkenet.

Ski sykehus’ Venner (SSV) vil etter eiendomsoverdragelsen fortsette å være en støtteforening for sykehuset. Vi er spesielt opptatt av at sykehuset skal brukes primært til helse- og sykehustjenester. Vi ønsker ikke at Ski kommune skal bruke sykehuset til mange kontorplasser. SSV ønsker at FLMS skal få utvikle seg som planlagt. Ikke minst ser vi muligheten for å få etablert er døgnåpen legevakt for Follo. Vi henstiller til samarbeidspartnere på Ski sykehus om å prioritere tjenester der nærhet er viktig for pasienter som trenger hyppig behandling, for eksempel ved å etablere dialysebehandling.

Våre medlemmer og folk vi treffer på stands roser Ski sykehus for god behandling og setter stor pris på å få hjelp på vårt nærsykehus. Vi er fornøyde med at Ahus vil drive dagsykehuset videre i leide lokaler, og ser optimistisk på mulighetene for å få gode og varierte helsetjenester gjennom samhandlingen det nå legges opp til. La oss alle støtte opp om Ski sykehus i tiden som kommer!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags