«En ytterligere nedtrapping av tilbudene på Ski sykehus vil ikke bli godt mottatt av Follo-folk»

OMSTRIDT: Den mulige navneendringen på Ski sykehus er noe innsender av dette innlegget har meninger om.

OMSTRIDT: Den mulige navneendringen på Ski sykehus er noe innsender av dette innlegget har meninger om. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Follobefolkningens interesser og behov for helsetjenester i et best mulig Ski Sykehus. Ski kommunes politikere bør tenke seg vel om før de gir vrak på det historiske Ski.

DEL

Grunnen til spørsmålet er forslaget fra administrasjonen i Ski kommune om at Ski Sykehus skal døpes om til Follo helsepark, eventuelt Follo helsepark Ski.

Ski Sykehus har en 90-årig historie; i 1928 som Ski Røde Kors Sykestue, i 1970 som Ski Sykehus og en del av Sentralsykehuset i Akershus (SiA). I 1976 tok Akershus fylke over Ski Sykehus og bygde ut til nåværende bygningsmasse. I 2017 kjøpte Ski kommune sykehuset: derfor kommunens forslag om navneendring.

De som drev fram sykestuen og sykehuset så langt, i tillegg til det helt klare sykehusfaglige, har alltid bunnet i omsorg og hjelp fra frivilligheten: nå ved Ski Sykehus' Venner (SSV).

Grunnen til nei-et til å endre sykehusnavnet til Follo helsepark, er at sykehusfunksjoner fortsatt skal være viktigst. Ahus vil nå leie sykehuset, og i følge Utviklingsplan 2017-30 har Ahus vedtatt fortsatt å satse på Ski Sykehus som dagsykehus og være en viktig del av totaltilbudet på Ahus. På Ski vil det fortsatt være spesialpoliklinikker (ortopodi, gastro, lunge, hjerte og gynekologi), medisinsk kreftbehandling, gastroenterologisk laboratorium, dagkirurgi, bildediagnostikk, prøvetaking og blodbank. Leieforholdet gir rom for videre satsing.

På Ski Sykehus er det årlig operert cirka 3000 pasienter, og ved poliklinisk dagbehandling har det vært cirka 15.000 pasienter. Jeg kjenner mange takknemlige pasienter, og jeg er en av dem. Follo Lokalmedisinske Senter (FLMS), som også har ansvar for Follo Legevakt, holder til på Ski Sykehus. FLMS er etablert ved samarbeid mellom Follokommunene. FLMS har planer om å utvide denne virksomheten fra 14 til 24 senger.

Med Samhandlingsreformen og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester har kommunene fått et langt større ansvar for primærhelsetjenestene. Derfor er FLMS et svært viktig tilbud.

Follorådet: hvor er det? Med Ski kommunes planer for bruk og utvikling til helsepark, er også FLMS sin viktige funksjon i fare. Det er grunn til å etterlyse de øvrige Follokommunenes tanker og innsats for FLMS' fortsatte eksistens. Follorådet burde vært konsultert i utviklingen på Ski Sykehus. Hvorfor kunne ikke Follo-kommunene sammen heller kjøpt Ski Sykehus? Med stadig trangere plass på Ahus, vil Ski Sykehus bli mer og mer verdt. Ski Sykehus' Venner (SSV) har protestert på forslaget om navneendring fra Ski Sykehus til Follo helsepark. Helsepark vil bli oppfattet som nedtrapping av de helsetiltak Follofolk har nytt godt av og har ved Ski Sykehus: funksjoner som har vært høyt verdsatt.

Den eldre del av befolkningen vil øke kraftig i årene som kommer. For oss som bor i Follo, blir det viktig å ta vare på og å støtte driften av vårt nærsykehus. En ytterligere nedtrapping av tilbudene på Ski Sykehus vil ikke bli godt mottatt av Follo-folk.

Dersom Ski kommune vil bruke ledige lokaler til kommunale kontorer på bekostning av helserelaterte tjenester, er det uakseptabelt for SSV, som har medlemmer fra hele Follo. Eldrerådene i Follo har også bidratt med innsats på Ski Sykehus ved sin representasjon i Brukerutvalget ved Aker Universitetssykehus (AUS), mens Follo i 2000-2010 lå under sykehuset. Noen av de viktigste tiltak ved Ski Sykehus, både for å beholde gamle tjenester, og fremme nye, f.eks. palliativ avdeling på den tiden, kan således godskrives Eldrerådene i Follo. Kanskje Eldrerådene i Follo også burde si sin mening om betydningen av Ski Sykehus? Ski Historielag har også motforestillinger til navneendringen.

Med Ski Sykehus sin langvarige og viktige historie er det naturlig. Først var det en lang kamp for et eget Follo Sykehus, særlig ved innsats fra Follo Sykehus` Venner. Da dette ikke lyktes, ble kampen for et bedre sykehustilbud i Follo videreført av Ski Sykehus` Venner med formål ”Å fremme

Follobefolkningens interesser og behov for helsetjenester i et best mulig Ski Sykehus”. Ski kommunes politikere bør tenke seg vel om før de gir vrak på det historiske Ski

Sykehus, og kanskje hundrevis av sykehusvenner.

Av Arne Ellingsberg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags