Gå til sidens hovedinnhold

SEREMONIROM SOM ALLE KAN BRUKE

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunene i Follo har bevilget penger til å bygge kirker for Den norske kirke i mange år. Kirker er vigslede bygg. Dette gjør dem eksklusive for Den norske kirkes bruk og seremonier. Selv om det er kommunen som i det vesentligste har finansiert byggingen, er lokalene likevel ikke anvendelige for en stor og voksende del av kommunens ikke-kristne innbyggere. For disse er det veldig få tilgjengelige egnede seremonilokaler.

Andelen nordmenn som er medlem i Den norske kirke har sunket de siste årene. I 2015 var andelen 72,9%. Konsekvensen av dette bør være at kommunene styrer bevilgninger til seremonilokaler som alle kommunens innbyggere kan bruke – livssynsnøytrale seremonilokaler. Slike lokaler vil både kunne brukes til seremonier som holdes av Den norske kirke og av andre tros- og livssynssamfunn.

Seremonibyggene bør framstå som høytidelige og verdige, men uten faste religiøse symboler. Da vil alle tros- og livssynssamfunn kunne bruke bygget uten å oppleve det som støtende. Hvis spesielle symboler er ønskelig for en seremoni, kan disse være mobile og hentes fram for den enkelte anledning.

Behovet for livssynsnøytrale lokaler til bruk ved gravferdsseremonier er særlig stort og vanskelig å dekke i dag. Det bør likevel være et mål at nye livssynsnøytrale seremonilokaler gis en utforming og plassering som også gjør det mulig å bruke dem til seremonier for å markere inngåelse av ekteskap og seremonier i tilknytning til at barn blir født og vokser opp, samt til offentlige minnemarkeringer og felles høytider. De bør også kunne brukes til andre aktiviteter i regi av lokale tros- og livssynsorganisasjoner .

Kommentarer til denne saken