Gå til sidens hovedinnhold

Kommunereformen - angår den deg?

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Svaret er ja, og derfor bør du som innbygger i Follo engasjere deg og gi uttrykk for dine meninger. Ikke minst gjelder det de unge som skal leve i fremtidens Follo-samfunn.

Etter invitasjon fra ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold, vedtok Ski kommunestyre 13.04.16 at det skal forhandles med Oppegård, Enebakk og Ås om en intensjonsavtale med tanke på å slå oss sammen til en større kommune.

Intensjonsavtalen må gi kommunestyrene et grunnlag for å ta en beslutning om retningsvalg og endelig vedtak. Det endelige vedtaket skal gjøres i alle fire kommunene 20. 06.16.

Pensjonistpartiet i Ski mener at ”Follorapporten”, som er utarbeidet av rådmennene og ordførerne i de fire kommunene, er bra dokument som kan legges til grunn for de forhandlingene som starter 25.04.16.

SV, SP, MDG og Rødt i Ski vil avslutte prosessen nå. Det ble nedstemt i Ski kommunestyre.

Pensjonistpartiet har sammen med H, FRP, KRF, V og et stort flertall i AP vedtatt at prosessen med forhandlinger, retningsvalg, informasjon til innbyggerne, folkeavstemning og endelig vedtak skal gjennomføres. Ski kommune skal etter planen gjøre retningsvalg 11.05.16. Alternativene kan for eksempel bli: 1. Ski kommune går sammen med Oppegård, Enebakk og Ås.

2. Ski fortsetter som egen kommune.

12. juni blir det folkeavstemning i Ski om kommunereformen.

Før den tid må innbyggerne få god informasjon om fordeler og ulemper ved å slå sammen kommuner i Follo og hvilke alternativ de kan stemme over.

For Pensjonistpartiet er det viktig at innbyggerne får si sin mening om kommunereformen. Den vil få betydning for vår fremtid og utvikling av lokalsamfunnet vårt. I Ski får 16-åringene stemme ved dette valget. Det vil bli brukt tid og ressurser påå informere elevene på ungdomsskolene og de videregående skolene.

Folkemøtene, som har vært arrangert i Ski, viser at det er relativt få av innbyggernesom er engasjert i kommunereformen. Det er uheldig for lokaldemokratiet.

Pensjonistpartiet oppfordrer derfor alle innbyggere i Ski med stemmerett å møte opp i valglokalene 12. juni og gi et klart signal til de folkevalgte om kommunereformen.

I vårt program for 2015-2019 står det: ”Pensjonistpartiet skal bidra til hensiktsmessig sammenslåing av kommuner.” Informasjon om kommunereformen finner du på Ski kommunes nettside under ”Politikk og samfunn”. Her vil du også kunne lese ”Follorapporten”.

For Ski Pensjonistparti

Ola Øygard (leder)

Kommentarer til denne saken