Alle innbyggere i Ski har fått med seg at Ski vokser

VOKSER OG VOKSER: Ski sentrum vokser. Her ser du byen vår fra fugleperspektiv.

VOKSER OG VOKSER: Ski sentrum vokser. Her ser du byen vår fra fugleperspektiv. Foto:

Av
DEL

LeserbrevAlle innbyggere i Ski har fått med seg at Ski vokser! Vi er alle klar over at fortetting må til og at nye områder må bygges ut. Vi vil at det skal skje! Vi vil at det skal skje med nennsom hånd og med respekt for allerede gode bomiljøer, solforhold, grøntområder og ikke minst trafikkavvikling!

I Leikvollen, som siden 1979 er regulert til villa/småhusområde, er det allerede over 50 boenheter. Det er vel mulig med ytterligere tre, fire hus. Vi har et leke/fritidsområde øverst i veien. Det området har hatt lett tilgang til et grøntområde som brukes av barn og voksne i Sætreveien, Ellingsrudveien (som har hatt mye fortetting de senere år) og også Kråkstadveien. Når utbygging av Ski Øst kommer en gang i fremtiden og Sætreveien muligens blir gjennomfartsvei til det nye området, blir Leikvollen avskåret fra dette fritidsarealet som er et populært område for aking og småbarnslek om vinteren. I dette området er det også nylig etablert en lekepark etter initiativ fra foreldre i hele området.

Politikerne i Plangruppen i Ski har tatt imot et forslag til utbygging av 5 tomter øverst i veien mot friområdet. Det innebærer bygging av 4 blokker med ti leiligheter i hver, og med garasjer under bakkenivå. Ski kommune anbefaler ikke. De ser ikke behovet for slik utbygging nå, og slett ikke før en eventuell omlegging av Østre linje er bestemt og utbygging av Ski Øst er i gang.

En egen omregulering med bygging av 4 blokker innerst i Leikvollen vil vel også forstyrre en senere omregulering?

Politikerne ønsker imidlertid å være ambisiøse og å høre beboeres mening.

Beboernes mening er klar: Nei til en fordobling av biltrafikken i skoleveien for våre 36 barn (enda flere hvis blokkene kommer) Nei til blokkbebyggelse. Nei til rasering av et godt bomiljø.

I Aftenposten 19.jan i kulturavd, har Ketil Bjørnstad en artikkel. Han mener utviklingen i Oslo er undervurdert, men er bekymret for hva «investorenes grådighet» gjør med byen. Det samme må ikke skje i Ski!

Sigrid og Ørnulf Dahl
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags