Tidlig innsats i Ski, det går fremover!

DEBATTERER: Varaordfører Camilla Hille mener målet er at Ski skal være Norges beste oppvekstkommune.

DEBATTERER: Varaordfører Camilla Hille mener målet er at Ski skal være Norges beste oppvekstkommune.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Vårt mål er at Ski skal være Norges beste oppvekstkommune. Målet vårt står fast. Et ambisiøst mål, men vi må ha noe å strekke oss mot.

DEL

De siste fireårene harmidlene til helsestasjons- og skolehelsetjenesten blitt styrket med over 1 milliard kroner på landsbasis. Det er en historisk satsing som også vår kommune nyter godt av. I tillegg ble det gitt 120 millioner for å styrke jordmortjenesten i kommunene i 2018. Ytterligere 400 millioner ble bevilget i friske midler (også for 2018) begrunnet med tidlig innsats i skole og barnehage, samt andre forebyggende tiltak til barn og unge og familier.  At dette er det eneste økonomiske bærekraftige siger heldigvis inn hos flere og flere.

Tidlig innsats

Da budsjettet for 2018 ble vedtatt i Ski kommunestyre, gikk tidlig innsats og tiltak for barn og unge gjennom hele budsjettet som en rød tråd. Vi må vri budsjettene mot forebygging fremfor behandling. Det er det eneste bærekraftige. Derfor bestemte også politikerne i Ski at barneskolene i Ski skulle styrkes med 15 nye lærerstillinger utover rådmannens forslag, og flere ansatte i skolehelsetjenesten og helsestasjonene.

I tillegg er skolene i Ski kommet langt i å tilby digitale læremidler som lesebrett og PC, og det tilbys koding som fag for elever noen steder. Vi bygger flere ny skolebygg og barnehager for å holde tritt med befolkningsveksten. Alt dette er dyre men nødvendige investeringer.  De fleste budsjettposter er styrket, men budsjettet til innkjøp av tradisjonelt skolemateriell, som bøker, er naturlig nok redusert grunnet digitalisering.

Vi har en skole i stor endring, som vi mener er en positiv utvikling, og vi har heldigvis mange svært dyktige og omstillingsvennlige lærere. Mange lærere og ansatte i barnehagene får tilbud om etter- og videreutdanning. Fokuset mot mobbing er høyt. Det står ganske godt til med skolene og barnehagene i vår kommune, selv om vi alltid kan bli bedre.  F.eks bekymrer de høye mobbetallene for 7. klasse i den siste elevundersøkelsen. Slikt må vi ta tak i.

Et lag rundt barna våre

Vi har gode tilbud som «Hjelper`n» og «rask psykisk helsehjelp» og vi har en barneverntjeneste og PP-tjeneste med høy fagkompetanse.  I barnehagene, samt 2., 4., og 6. klasse skal alle barn få alderstilpasset opplæring i kropp, seksualitet og grenser. Dette for å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn. Et forebyggingsarbeid politikerne har satt høyest på den politiske agendaen.  Det er ansatt mange miljøarbeidere ved skolene våre, for å «se» den enkelte elev og forhindre utenforskap.

Vi har svært gode idrettstilbud i kommunen, langt bedre enn omkringliggende kommuner, som om få år blir enda bedre med ny turnhall, flerbrukshaller og 50-meters svømmehall. Snart kommer tidenes kultursatsing med ny videregående skole med lokale kulturtilbud til Ski sentrum.

Historisk løft

Det blir et historisk løft for kommunen. Dette er en idretts- og kultursatsing et tverrpolitisk miljø stiller seg bak. Jeg er stolt av at vi har politikere i Ski som står samlet om store og viktige investeringer, og som drar utviklingen i riktig retning.   

Vårt mål er at Ski skal være Norges beste oppvekstkommune. Målet vårt står fast. Et ambisiøst mål, men vi må ha noe å strekke oss mot. Vi kan klare det sammen, men ikke alene. Vi har mye å være stolte av i Ski kommune. Vi må alle dra lasset sammen, barn, foreldre, innbyggere, ansatte og politikere. Hva kan du bidra med til at kommunen vår blir beste sted å bo? «I takes a village to raise a child».

Camilla Hille, varaordfører og leder av utvalg for oppvekst og kultur

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags