Skolene våre må gi muligheter til alle

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, listekandidat  nr. 12 Nordre Follo Høyre

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, listekandidat nr. 12 Nordre Follo Høyre Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet å starte på skolen skal ikke være et sjansespill. Ikke alle barn får de samme mulighetene. Ikke de som har behov for tilpasset undervisning, ikke gutter og jenter. Det skal ikke være tilfeldigheter som avgjør hvor godt barna våre lykkes i skolen og om de har et godt læringsmiljø. 1 av 5 skoler lykkes ikke godt nok med å løfte elevene sine og forskjellene mellom de skolene er stor, ifølge Utdanningsdirektoratet.

For å vite hvor skoen trykker er Høyre pådriver for mer kunnskap om skolen for å kunne få mer kunnskap i skolen. Høyre vil også styrke laget rundt eleven gjennom et bedre tverrfaglig samarbeid. Felles for de kommunene som lykkes med å gi barn og unge et godt tilbud, er tidlig innsats og gode samarbeidsrutiner.

Det er i dag lovfestet at barn i skolen skal ha tilrettelagt undervisning på sitt eget nivå og eventuelt også få styrket undervisning ved behov. Nordre Follo Høyre har i tillegg programfestet at vi vil sørge for en bedre tilpasset undervisning både for de som har ekstra utfordringer og for de som trenger ekstra utfordringer. Barn og unge som trenger ekstra oppfølging må bli sett tidlig, og de må raskt få et godt, tilpasset og inkluderende tilbud. Høyre har fokus på tidlig innsats og spesialundervisning som inkluderer og gir mestring.

Undersøkelser viser at så mye som 15-25 % av elevene har så store utfordringer at de trenger tilrettelegging i barnehage og skole, og 3-5% har behov for varig tilrettelegging. Kun et fåtall av disse får den hjelpen de trenger. I dag brukes mye tid og ressurser på sakkyndige vurderinger og enkeltvedtak, i stedet for innsats tett på eleven. Det blir et paradoks når ansatte med spesialpedagogisk kompetanse bruker tiden sin på å skrive vedtak og vurderinger, mens 50 % av timene med spesialundervisning gis av ufaglærte. Det er for mange barn som får hjelp for sent og det er for mange som får hjelp av ufaglærte assistenter, der de burde hatt de beste fagfolkene.
Dette vil Høyre gjøre noe med!

Det blir for enkelt å ta ut «krevende» elever av klassen og ekskluderende undervisning kan virke stigmatiserende for barnet. Man ser også at undervisningen som foregår utenfor klassen preges av at aktivitet er viktigere enn utvikling og læring, og fører til at barnet på sikt får huller og ikke klarer å følge undervisningen ellers i timene. Det gir ikke mestringsfølelse å forlate klassen og f.eks steke vafler eller kjøpe is til klassen. Jeg mener det tvert imot fører til utenforskap og barnet vil etter hvert miste troen på seg selv og egne evner.
Ekstra ressurser må i større grad flyttes inn i klasserommet og på den måten gi barna den hjelpen de trenger der. Når kompetansen flyttes nærmere barna, vil også andre elever få nytte av ekstra ressurser i klasserommet.

Vi må også huske på at det ikke bare går ut over det faglige for barnet det gjelder, men at det også går ut over sosial kompetanse. Det skaper utenforskap og utfordringer for barnet i lang tid fremover!

Jeg ønsker meg en skole som gir ALLE barn mulighet til mestre skolehverdagen og ha tro på seg selv. For å få til dette må vi ha kunnskap om skolene våre, gi raskere og bedre hjelp og flytte kompetansen fra møterom til klasserom.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags