Regjeringen, med Høyre i spissen, ønsker fra og med skoleåret 2016/2017 å innføre en fraværsgrense på 10% i hvert eneste fag. Hovedargumentet er at flere elever vil bli motiverte til å fullføre den videregående skolen.

Jeg tror pedagoger verden over hadde lovpriset kunnskapsministeren hvis denne ordningen hadde vært fasitsvaret på motivasjon for læring. Uheldigvis er det ikke så lett. Skulkere vil fremdeles skulke, og elever som dropper ut av skolen vil droppe ut enda tidligere. Det føles urettferdig at Røe Isaksen ikke har spurt seg selv om hvilken elevgruppe en ny fraværsgrense vil ramme hardest. Jo, de som allerede sliter med utfordringer knyttet til skolehverdagen: de som sliter psykisk eller blir mobbet, men som fremdeles ikke har blitt fanget opp av systemet. Men også alle de elevene som sliter med kroniske lidelser, som ikke har muligheten til å forutse når neste energiløse dag er.

Hadde pedagogikk vært så enkelt som regjeringa framstiller det som, hadde man ikke trengt pedagogforskere. Elever er så vanvittig forskjellige, og det å derfor tro at alle med høyt fravær automatisk vil bli motiverte til å gjøre en god jobb på skolen fordi regjeringa sier de må, er naivt og urettferdig. For å forstå grunnene til hvorfor elever har høyt fravær, må skolen, lærer, foresatte og elev se på årsakene og stille kritiske spørsmål. Er undervisningen godt nok tilpasset? Blir eleven utsatt for mobbing? Hvis ja, har det blitt opprettet sak? Hvordan er miljøet på skolen og i klassen? Har eleven det bra hjemme? Hva med elevens psykiske helse?

Røe Isaksen, enten bevisst eller ubevisst, har misforstått kraftig hvis han tror dette forslaget vil trigge motivasjon. Jeg synes det er vanvittig trist at et parti klarer å se bort ifra aspekter ved pedagogikk i skolen kun for å få gjennomført ideologi i praksis. Motivasjon for læring handler om et godt forhold mellom elev og lærer. Det handler om at lærer klarer å trigge engasjement ved å variere og tilpasse undervisningen. Det handler om ytre og indre motivasjonsfaktorer og en dyktig lærer som klarer å motivere begge typene. Det handler om at skole og foresatte sammen klarer å finne løsninger som passer eleven som trenger litt mer hjelp. Det handler om å tro på omfattende dialog mellom lærer og elev som et nyttig verktøy. Og det handler om å tro på lærernes pedagogiske evner til å finne gode løsninger på fraværsutfordringene.

Derfor er jeg stolt over at Akershus Arbeiderparti har gått inn for å fjerne fraværsgrensa på 10%, og sitter fremdeles med et lite håp om at posisjonspartiene på fylkestinget også gjør det samme. I hvert fall hvis målet er økt gjennomføring i videregående skole.